SJ Ou 82364

SJ Oms 371 0240 SJ hade redan på 20-talet börjat modernisera öppna godsvagnar byggda på 1898 års standardunderrede med nya plåtlämmar. I samband med ombyggnader av vagnar littera NN4 och NN5 med nya spännstag i nitad L-profil hade däremot ett vinnande koncept fötts. 1933 införde därför SJ en ny standardvagn, littera O, med 11 meters flak och 7 meters axelavstånd. Vagnen blev den näst vanligaste i landet, med över 7800 exemplar tillverkade varav 7085 till SJ. Den största utvecklingen av Läs mer…

SJ Ou 80197

SJ Om 361 9888 SJ hade redan på 20-talet börjat modernisera öppna godsvagnar byggda på 1898 års standardunderrede med nya plåtlämmar. I samband med ombyggnader av vagnar littera NN4 och NN5 med nya spännstag i nitad L-profil hade däremot ett vinnande koncept fötts. 1933 införde därför SJ en ny standardvagn, littera O, med 11 meters flak och 7 meters axelavstånd. Vagnen blev den näst vanligaste i landet, med över 7800 exemplar tillverkade varav 7085 till SJ. Den största utvecklingen av Läs mer…

SJ G 50234 & SJ Ge 550270

SJ Gs 012 0 001-9 & SJ Gs-u 012 0 006-8 Speditionsbolaget ASG köpte redan under 40-talet in två godsvagnar av SJs littera G. De skiljde sig från SJs vagnar av samma typ genom att de små fönstren som normalt finns under ventilerna var borttagna. Dessutom saknade de handbroms. I början av 60-talet kompletterades vagnarna med 8 st godsvagnar littera Ge för de egna transporterna mellan terminalerna. De två första vagnarna var från början vagnarna bruna med vita loggor på Läs mer…

SJ G 37048

SJ Gbls-u 156 3635 Baserat på konstruktionen av Grh-vagnen från 1927 presenterade SJ 1935 en ny täckt standardgodsvagn littera G som helt kom att dominera fordonsflottan i många år framöver. Under de 16 år vagnstypen tillverkades (1935-1951) levererades till SJ 3146 vagnar och till olika privatbanor totalt 273 vagnar. Från 1942 byggdes ett antal vagnar om för cykeltransporter och littererades om till F6. Även SWB, TGOJ och GDG-banorna hade vagnar med cykelinredning, en del av dessa hade även övergångsbrygga och Läs mer…

VUB N1 40843

SSnJ N 206 I slutet av 1800-talet märkte samtliga av de stora vagntillverkarna av konkurensen, och för att hålla priserna uppe startade de sju största tillverkarna 1894 en kartell kallad Vagnringen, där marknaden delades upp mellan dem. Kartellen blev lyckad för ett par av verkstäderna, men med allt fler tillverkare och allt större konkurrens blev situationen återigen ohållbar 1903-1904. Den här gången slöts en uppgörelse mellan samtliga av de 13 tillverkare som levererade godsvagnar till SJ. De tillverkare som inte Läs mer…

TGOJ O 8269

SJ hade redan på 20-talet börjat modernisera öppna godsvagnar byggda på 1898 års standardunderrede med nya plåtlämmar. I samband med ombyggnader av vagnar littera NN4 och NN5 med nya spännstag i nitad L-profil hade däremot ett vinnande koncept fötts. 1933 införde därför SJ en ny standardvagn, littera O, med 11 meters flak och 7 meters axelavstånd. Vagnen blev den näst vanligaste i landet, med över 7800 exemplar tillverkade varav 7085 till SJ. Den största utvecklingen av vagnstypen gjordes 1951, då Läs mer…

SWB GK 442

SWB Hm 442 – SWB Qa 442 SWB skaffade redan 1883 två kylvagnar littera H2a speciellt avsedda för smörtransporter. Vagnarnas korgar och ramverk var till större delen byggda i trä. Dörren var för isoleringsskäl gjord så liten som möjligt, endast 120 cm hög. Vagnarna var förvisso välanpassade för uppgiften, men vagnarna var både för små och för få. År 1898 lät man därför på den egna verkstaden i Västerås bygga fem nya smörvagnar. Dessa nya vagnar, littera GK, utfördes med Läs mer…

NBJ Hios 230 7 300-1, NBJ Hios 230 7 301-9

SJ Hios 550517P – NBJ Hbis 211 8 000, SJ Hios 550518P – NBJ Hbis 211 8 001 När SJ i mitten av 60-talet började fundera på att gå ifrån de tradionella godsfinkorna med sidor av trä eller masonite och istället börja bygga vagnar med sidor i aluminiumplåt lät man hos Christian Ohlsson i Falkenberg, vilka precis hade bytt bolagsnamn till Interconsult, tillverka två provvagnar med 2/3 av sidorna öppningsbara. Det gav en mycket större lastöppning och men vagnarna var för Läs mer…

NBJ Q12b2 502050, NBJ Q12 502052, NBJ Q12 502056

SJ Q12b2 504621 – NBJ Uah 076 9 101, SJ Q12 502790 – NBJ Uh 071 9 116, SJ Q12 502791 När NBJ efter andra världskriget allt mer övergick från malmtransporter till skrot- och oljetransporter var man i stort behov av tankvagnar. I första hand lät man bygga om äldre vagnar littera Os/Oss med nya oljetankar. I mitten av 60-talet, när malmtransporterna nästan upphört helt och hållet köpte man in ett tjugotal begagnade SJ-tankvagnar, samtliga tillverkade av Christian Ohlsson under 40 och Läs mer…

NBJ Q12 502023, NBJ Q12 502024, NBJ Q12 502026, NBJ Q12 502039

GSJ NN3 80 – NBJ N3 732 – NBJ Oss 732, NBJ N3 704 – NBJ Oss 704, NBJ N3 710 – NBJ Oss 710, NKJ N3 455 – NBJ N3/Ns 508 Våra äldre tankvagnar har till stora delar samma historia. I samband med trafikutvecklingen efter andra världskriget uppstod ett behov av tankvagnar för tjockoljetransporter från hamnen i Otterbäcken till industrierna i Gullspång och Bofors. Som komplement till de 1946-1948 nylevererade helsvetsade tankvagnarna lät NBJ på antingen den egna verkstaden i Nora eller Läs mer…