Järnvägsbladet – Förstlingen

 

Liksom namnet på det lok som användes vid bygget av järnvägen Nora-Ervalla, tillika det första svensktillverkade loket, så bär föreningens medlemsskrift namnet Förstlingen. Tidningen är nu inne på sin 48:e årgång (2023), men det var faktiskt först efter flytten till Nora och bildandet av NBVJ som namnet “Förstlingen” antogs i och med nummer 2 1979.

Tidningen kommer ut med fyra nummer per år. I Förstlingen blandas historiska artiklar, föreningsmaterial och det senaste som händer vid NBVJ, även rapporter från andra föreningar kan förekomma. Målet är också att det ska finnas artiklar som är lättlästa för den som inte kan eller förstår alla tågtermer!

Vi i redaktionen försöker blanda urvalet av artiklar efter bästa förmåga, men en förutsättning för att vi ska ha en tidning att ge ut är att ni medlemmar hjälper till att bidra med material och bilder! Det kan vara allt från färdiga artikel idéer till bilder eller texter, vi tar tacksamt emot material! Det är ni medlemmar som är tidningen, som vi gör tidningen för!

Föreningen erbjuder möjlighet till annonsering i Förstlingen. Priser finns i den särskilda annonsprislistan, kontakta redaktionen för information. 

Vi erbjuder även äldre nummer av Förstlingen till försäljning. Önskas äldre nummer hemsända brevledes är kostnaden 40 kr/st inklusive porto, eller på plats i Nora 30 kr/st. Kontakta oss för mer information. 

Manusstopp 2024: 
nr 1:    4 mars

Redaktör

tidning@nbvj.se
Redaktion

Redaktionsadress
Förstlingen/NBVJ
Järnvägsgatan 1
713 31 Nora
Ansvarig utgivare

  E-post till redaktionen
forstlingen@nbvj.se