NBVJ Styrelse och andra funktionärer

På föreningens höstmöte den 22 oktober 2018 valdes följande styrelse för 2019.

 Styrelsen:

  Namn
Telefon
E-postadress
Ordförande Magnus Lundgren
076-838 19 19
ordforande@nbvj.se
Kassör Vakant
Sekreterare Per Hellström 070-511 17 34
pelle@crilles.se
Ledamöter Göran Filander 072-338 10 90
Per Asklund
Fredrik Holmqvist
Jimmy T Erixon 070-365 73 17
jimmy_erixon@hotmail.com
Suppleanter Björn Lillpers
Mari Gustafsson tidning@nbvj.se
Tony Billström  070-634 06 74 personal@nbvj.se

Revisorer:

  Namn
Telefon
E-postadress
Sammankallande Anders Holmberg
070-315 23 37
Helge Alared

Valberedning:

  Namn
Telefon
E-postadress
Sammankallande Ragnar Lundgren
Sven-Olov Gåsebrant
Patric Gräsberg

Personalfördelare:

  Namn
Telefon
E-postadress
Ång- och diesellok Patric Gräsberg
070-799 11 46
bana@nbvj.se
Övriga tjänster Tony Billström 070-634 06 74
personal@nbvj.se

Övriga funktionärer:

  Namn
Telefon
E-postadress
Redaktör Förstlingen Mari Gustafsson  tidning@nbvj.se
Marknadsavdelningen Mats Abramson  marknad@nbvj.se
Bokning Jimmy T Erixon
bokning@nbvj.se
Banchef, cBa Patric Gräsberg
 bana@nbvj.se
Maskinchef, cMa Magnus Lundgren
maskin@nbvj.se
Signalchef, cSi Thomas Nyström signal@nbvj.se
Säkerhetschef, cSä Helge Alared sakerhet@nbvj.se
Trafikchef, TC Thomas Nyström  trafik@nbvj.se
Utbildningschef Björn Lillpers