NBVJ Styrelse och andra funktionärer

Styrelse 2022

Ordförandeordforande@nbvj.se
Magnus Lundgren076-838 19 19
Vice ordförande 
Jimmy Th Erixon070-365 73 17
Sekreterare 
Jimmy Th Erixon 
Kassörekonomi@nbvj.se
Claes Johnsson070-742 55 48
Ledamöter 
Per Hellström070-511 17 34
Hugo Gällerstrand076-171 33 27
Per Asklund070-789 06 82
Mari Gustafssontidning@nbvj.se
Suppleanter 
Fredrik Bäckström070-388 82 06
Fredrik Holmqvist
Mikael Bäcklund
Mia Welander

Revisorer

Anders Holmberg070-315 23 37
Ragnar Lundgren

Säkerhetsavdelningen

Säkerhetschefsakerhet@nbvj.se
 Thomas Nyström073-069 69 30

Trafikavdelningen

Trafikcheftrafik@nbvj.se
Hugo Gällerstrand076-171 33 27

Banavdelningen

Banchefbana@nbvj.se
tf, Magnus Lundgren076-838 19 19
Vice banchef 
Fredrik Bäckström070-388 82 06
Banmaskinsektionen 
Tekniskt ansvarig(gula maskiner)
Kari Salmi

Maskinavdelningen

Maskinchefmaskin@nbvj.se
Magnus Lundgren076-838 19 19
Vice maskinchef
Johnny Bommersten
Lokverkstaden
Olle Eriksson070-605 36 50
Vagnverkstaden 
Per Hellström070-511 17 34
Rälsbussar
Hugo Gällerstrand076-171 33 27

Marknadsavdelningen

Marknadschefmarknad@nbvj.se
Jimmy Th Erixon070-365 73 17

Personalplanering

Jimmy Th Erixon  turf@nbvj.se
Mari Gustafsson   turf@nbvj.se

Övriga funktioner

Valberedning

Johnny Bommersten (sammankallande)073-719 24 22
Olle Eriksson070-605 36 50
Annika Olstedt072-230 29 00 

Redaktion Förstlingen

Redaktörtidning@nbvj.se
Mari Gustafson
Redaktionforstlingen@nbvj.se
Jimmy Th Erixon070-365 73 17
Fredrik Holmqvist076-246 49 35
Christer Nytén070-485 48 02

Webbredaktörer

Thomas Nyström073-069 69 30
Magnus Lundgren076-838 19 19

Tågexpedition

Nora
Ej för trafikinformation.
Endast för anmälan av akuta fel.
0587 – 148 16
Telefon, Public Service
Upplysningar, media, kontakt m.m
073 – 899 93 84
Bemannas vardagar och trafikdagar
i mån av tid (vi kör tåg också).