NBVJ Styrelse och andra funktionärer

Styrelse 2019

Ordförande
Magnus Lundgren076-838 19 19
ordforande@nbvj.se
Vice ordförande
Jimmy Th Erixon070-365 73 17
Sekreterare
Jimmy Th Erixon
Kassör
Per Hellström070-511 17 34
Ledamöter
Göran Filander072-338 10 90
Per Asklund070-789 06 82
Fredrik Holmqvist076-246 49 35
Björn Lillpers073-040 05 31
Suppleanter
Fredrik Bäckström070-388 82 06
Mari Gustafssontidning@nbvj.se
Tony Billström076-063 59 78

Revisorer

Anders Holmberg070-315 23 37
Christer Nytén070-485 48 02

Säkerhetschef

Helge Alared070-547 76 98
sakerhet@nbvj.se

Trafikavdelningen

Trafikchef
Thomas Nyström073-069 69 30

Banavdelningen

Banchef
Patric Gräsberg070-799 11 46
Banmaskinsektionen
Tekniskt ansvarig
Kari Salmi 079-340 96 56

Maskinavdelningen

Maskinchef
Magnus Lundgren076-838 19 19
Lokverkstaden
Olle Eriksson070-605 36 50
Vagnverkstaden
Per Hellström070-511 17 34

Marknadsavdelningen

Claes Johnsson070-742 55 48

Utbildning

Björn Lillpers073-040 05 31

Personalplanering

Ång- och diesellok
Patric Gräsberg070-799 11 46
Övriga tjänster
Tony Billström076-063 59 78

Övriga funktioner

Valberedning

Johnny Sörman
Patric Gräsberg070-799 11 46
Bengt Filipsson076-141 10 73

Redaktion Förstlingen

forstlingen@nbvj.se
Mari Gustafsontidning@nbvj.se
Jimmy Th Erixon070-365 73 17
Fredrik Holmqvist076-246 49 35

Webbredaktörer

Thomas Nyström073-069 69 30
Magnus Lundgren076-838 19 19

Tågexpedition

Nora0587-148 16
(under trafiktid endast nöd- och tjänstesamtal)