NBVJ Styrelse och andra funktionärer

Styrelse 2019

Ordförande  
Magnus Lundgren 076-838 19 19
ordforande@nbvj.se  
Vice ordförande  
Jimmy Th Erixon 070-365 73 17
Sekreterare  
Jimmy Th Erixon  
Kassör  
Per Hellström 070-511 17 34
Ledamöter  
Göran Filander 072-338 10 90
Per Asklund 070-789 06 82
Fredrik Holmqvist 076-246 49 35
Björn Lillpers 073-040 05 31
Suppleanter  
Fredrik Bäckström 070-388 82 06
Mari Gustafsson tidning@nbvj.se
Tony Billström 076-063 59 78
   

Revisorer

Anders Holmberg 070-315 23 37
Christer Nytén 070-485 48 02

Säkerhetschef

Helge Alared 070-547 76 98
  sakerhet@nbvj.se

Trafikavdelningen

Trafikchef  
Thomas Nyström 073-069 69 30

Banavdelningen

Banchef  
Styrelsen  
Vice banchefer  
Fredrik Bäckström, Christer Nytén  
Banmaskinsektionen  
Tekniskt ansvarig  
Kari Salmi 079-340 96 56

Maskinavdelningen

Maskinchef  
Magnus Lundgren 076-838 19 19
Lokverkstaden  
Olle Eriksson 070-605 36 50
Vagnverkstaden  
Per Hellström 070-511 17 34

Marknadsavdelningen

Claes Johnsson 070-742 55 48

Utbildning

Björn Lillpers 073-040 05 31

Personalplanering

Ång- och diesellok  
Patric Gräsberg 070-799 11 46
Övriga tjänster  
Tony Billström 076-063 59 78

Övriga funktioner

Valberedning

Johnny Sörman  
Patric Gräsberg 070-799 11 46
Bengt Filipsson 076-141 10 73

Redaktion Förstlingen

forstlingen@nbvj.se  
Mari Gustafson tidning@nbvj.se
Jimmy Th Erixon 070-365 73 17
Fredrik Holmqvist 076-246 49 35

Webbredaktörer

Thomas Nyström 073-069 69 30
Magnus Lundgren 076-838 19 19

Tågexpedition

Nora 0587-148 16
(under trafiktid endast nöd- och tjänstesamtal)