NBVJ Styrelse och andra funktionärer

Styrelse 2021

Ordförandeordforande@nbvj.se
Magnus Lundgren076-838 19 19
Vice ordförande 
Jimmy Th Erixon070-365 73 17
Sekreterare 
Jimmy Th Erixon 
Kassörekonomi@nbvj.se
Fredrik Holmqvist076-246 49 35
Ledamöter 
Per Hellström070-511 17 34
Göran Filander072-338 10 90
Per Asklund070-789 06 82
Mari Gustafssontidning@nbvj.se
Suppleanter 
Fredrik Bäckström070-388 82 06
Tony Billström076-063 59 78
Lars-Olof Nilsson

Revisorer

Anders Holmberg070-315 23 37
Kjell-Arne Persson

Säkerhetsavdelningen

Säkerhetschefsakerhet@nbvj.se
 Anne-Marie Olovsdotter070-474 76 41

Trafikavdelningen

Trafikcheftrafik@nbvj.se
tf Magnus Lundgren076-838 19 19
Vice trafikchef
Lars-Olof Nilsson

Banavdelningen

Banchefbana@nbvj.se
Christer Nytén070-485 48 02
Vice banchef 
Fredrik Bäckström070-388 82 06
Banmaskinsektionen 
Tekniskt ansvarig(gula maskiner)
Kari Salmi079-340 96 56

Maskinavdelningen

Maskinchefmaskin@nbvj.se
Magnus Lundgren076-838 19 19
Vice maskinchef
Robert Sundström
 
Lokmästare
Olle Eriksson070-605 36 50
Vagnverkstaden 
Per Hellström070-511 17 34

Marknadsavdelningen

Claes Johnsson070-742 55 48

Personalplanering

Ång- och diesellok 
Jimmy Th Erixon 070-365 73 17
Övriga tjänster 
Tony Billström076-063 59 78

Övriga funktioner

Valberedning

Johnny Sörman (sammankallande)073-719 24 22
Olle Eriksson070-605 36 50
Cecilia Lundkvist Sundin 

Redaktion Förstlingen

Redaktörtidning@nbvj.se
Mari Gustafson
Redaktionforstlingen@nbvj.se
Jimmy Th Erixon070-365 73 17
Fredrik Holmqvist076-246 49 35
Christer Nytén070-485 48 02

Webbredaktörer

Thomas Nyström073-069 69 30
Magnus Lundgren076-838 19 19

Tågexpedition

Nora
Ej för trafikinformation. endast för anmälan av
akuta fel.
0587-148 16
Telefon, Public Service
Upplysningar, media, kontakt m.m
072-24 111 78
Bemannas vardagar och trafikdagar i mån av tid (vi kör tåg också).