Veteranbussavdelningen

NBJ skaffade sina första landsvägsbussar redan 1928, men det var framförallt efter andra värlsdskriget som konkurrensen började bli ett reelt hot mot järnvägstrafiken. År 1956, när järnvägen firade sitt 100-årsjubileum, hade bolaget hela 68 landsvägsbussar i trafik. Det året hade busstrafiken inte mindre än 3 842 864 resenärer, vilket kan jämföras med järnvägstrafikens mer blygsamma 178 217 resenärer samma år.

Vi har i dagsläget två veteranbussar i vår ägo. Den ena är den sista kvarvarande av NBJs bussar i originalskick. Tillverkare är Scania-Vabis med kaross från Hägglund & Söner i Örnsköldsvik, årsmodell 1957. Bussen togs över av föreningen för drygt 10 år sedan och är för närvarande under helrenovering.

NBJs största och enda konkurrent i Nora var “Omnibussägare Erik Larsson”. Hans bussar var i princip av samma typ som NBJs, men var målade gröna och röda. Erik Larssons bussbolag togs under 60-talet över av hans son, Sigvard Larsson. Under 70-talet målades bussarna om i samma färger som NBJs bussar. I sitt tidigare liv lär vår buss ha gått i chartertrafik bl.a. till Alperna! Bussen, tillverkad av Scania-Vabis med Hägglundskaross år 1954 har vi fått i donation och efter en restaurering har den ingått i vår trafik, främst för beställningsresor inom närområdet. Pga av ändrade regler så kan vi inte längre hyra ut bussen och samtidigt få ekonomi i verksamheten så att numera kan den endast användas för internt bruk. Den rymmer 38 sittande passagerare.

Erik Larsson, T430
Chassie: Scania-Vabis B62, 1954
Kaross: Hägglund & Söner, Örnsköldsvik
Motor: Scania-Vabis D611
Sittplatser: 38
NBJ 7, T711
Chassie: Scania-Vabis B51, 1957
Kaross: Hägglund & Söner, Örnsköldsvik
Motor: Scania-Vabis D441
Sittplatser: 30