Aktivas sidor

Aktivas sidor är den samling där du som är aktiv i NBVJ kan läsa säkerhetsorder, föreningsinformation, tjänstgöringslistor, mm.

Aktivas sidor finns än så länge på vår gamla internwebb:

Logga in på gamla Aktivas sidor

Parallellt med de gamla Aktivas sidor så håller vi på och bygger ett nytt intranät med bl a ett forum där vi hoppas kunna lägga en större del av kommunikationen mellan oss aktiva.

Logga in på nya forum mm