Trafikinformation

Välkommen till Ångtåget uti Nora, trafikåret 2023.

Fortfarande är all trafik under planering men så här tänker vi oss det:
Publik trafikstart är midsommarafton den 23/6, då kör vi Ångtåget som pendeltåg Nora – Pershyttan. Dubbla ånglok, ett i var ände.
Den 1/7 är premiären på Järle, då räknar vi även med att Järle marknad är. Sedan kör vi alla lördagar i Juli och Augusti. I juli kör vi även fredagar from vecka 28 (14/7, 21/7 och 28/8). Vecka 30 och 31 kör vi även tisdagar.

Under Noradagarna kör vi ångtåget Torsdag – Lördag. Torsdag och Lördag på Järle och Fredag på Nya Viker.

NKJ-Dagen – Fredagen den 7/7 planerar vi att anordna NKJ-dagen då kör vi Ångtåget Nora – Nya Viker med dubbla ånglok.

Lördagen den 12/8 planerar vi att köra med 3 ånglok i drift.

Biljetter köper du i vår webshop. Vi säljer även eventuellt överblivna biljetter i biljettluckan i väntsalen. Tänk på att vara ute i god tid före avgång. Det är ofta ganska mycket folk i rörelse runt våra tåg.

Till hösten planerar vi att köra höstånga kring höstlovet samt Tomtetåg kring advent.

O.B.S! Trafik utförs på vår järnväg även om det inte annonseras här. Spåret och spårområdet är alltid förbjudet område!

Trafikinformation:

Noramarken 2023

Vi kör Ångtåget uti Nora både lördag och söndag (26-27/8) med en utökad trafik på sträckan Nora - Järle. Tåg ...

Sommarens tidtabell

Tidtabellen för sommaren 2023 hittar du här ...