Banavdelningen

Kontakt
Banchef:  Christer Nytén
Tel: 070-485 48 02

Vice banchef: Fredrik Bäckström
Tel: 070-388 82 06

Email: bana@nbvj.se

Banavdelningen, precis som namnet antyder, sysslar med banunderhållet. Det är traditionellt en sysselsättning som kräver mycket fysiskt arbete, men moderna hjälpmedel underlättas arbetet markant. Banavdelningen är främst aktiv då ingen trafik pågår och speciella rallarveckor brukar anordnas under våren och hösten varje år.

Skarvbultsdragning, foto: Mats Abramson
Skarvbultsdragning, foto: Mats Abramson

Med hjälp av bensindriven mutterdragare går det annars fysiskt ansträngande jobbet med att dra ihop skarvbultar som en dans, och det kan behövas när vi har omkring 40000 skarvbultar på vår järnväg…

Slipersbyte. Foto: Mats Abramson
Slipersbyte. Foto: Mats Abramson

Traditionellt banunderhåll görs för hand, men eftersom vi trots allt gör det här på fritiden måste vissa effektiviseringar göras om vi ska klara av att underhålla 6 mil egen järnväg. En väsentlig förbättring är att göra slipersbyten med hjälp av grävmaskin. Varje sliper väger upp emot 120 kilo med befästningar och dom blir ganska tunga att byta för hand. Med grävmaskinen kan vi åtminstone fördubbla antalet bytta sliprar per dag.

Rälsspikning. Foto: Mats Abramson
Rälsspikning. Foto: Mats Abramson

Normalt använder vi tryckluftdriven hammare för att slå i rälsspikarna, men ibland måste man slå i dem för hand. Här visar självaste banchefen hur släggan ska svingas!

Plogning vid Lilla Mon. Foto: Mats Abramson
Plogning vid Lilla Mon. Foto: Mats Abramson

Vissa år hålls banan öppen även under vinterhalvåret, till exempel när skogsavverkning pågår. Då måste vi ut och köra vår snöplog, som här när vi passerade Lilla Mon i januari 2010.

Foto: Mats Abramson
Foto: Mats Abramson

Banavdelningen har hand om en ganska omfattande maskinpark för att klara av banunderhållet. De cirka 20 tjänstefordonen av olika slag behöver skötas väl för att fungera tillfredsställande.

Den ska ner! Foto: Mats Abramson
Den ska ner! Foto: Mats Abramson

Ibland handlar det mer om viljestyrka än något annat. Den SKA ner!