Kontakt

Under tid då tågexpeditionen i Nora inte är bemannad ansvarar en huvudtillsyningsman (HTSM) för trafikledningen vid NBVJ. Tjänsten som HTSM cirkulerar mellan ett antal funktionärer, den för närvarande ansvariga framgår nedan.

Om någon form av arbete i eller i omedelbar närhet till järnvägens område ska utföras, t.ex. skogsavverkning, dikning, ledningsarbete, behov av en ny överfart etc., ska detta alltid i förväg avtalas med NBVJ. Innan själva arbetet påbörjas skall kontakt tas med tjänstgörande huvudtillsyningsman för att få starttillstånd.

Vid akuta situationer, som fel på signalanläggningar, ska huvudtillsyningsman kontaktas. Under trafikdagar kan även tågklareraren i Nora kontaktas (via tågexpeditionen) vid t ex brandtillbud längs linjen.

Postadress

Nora Bergslags Veteran-Jernväg, Järnvägsgatan 1, 713 31 Nora.

Leveransadress:

Nora Bergslags Veteran-Jernväg, Arne P:s väg 9, 713 31 Nora.

Public Service

Telefon: 073-899 93 84
Upplysningar, frågor, media m.m.
Bemannas vardagar samt trafikdagar i mån av tid (vi kör tåg också).

E-post: nbvj@nbvj.se

Tågex, Nora Stad

0587-148 16
Ej för trafikinformation. Endast för anmälan av akuta fel.

Tillsyningsman bandisp (fd HTSM)

Denna vecka2024-04-15-2024-04-21Thomas Nyström073-069 69 30
Nästa vecka2024-04-22-2024-04-28Christer Bergström070-561 81 80

Visa sida

NBVJ är medlemmar i

Museibanornas Riksorganisation

Järnvägshistoriska Riksförbundet