Kontakt

Under tid då tågexpeditionen i Nora inte är bemannad ansvarar en tillsyningsman bandisposition för trafikledningen vid NBVJ. Tjänsten som tillsyningsman Bdisp cirkulerar mellan ett antal funktionärer, den för närvarande ansvariga framgår nedan.

Om någon form av arbete i eller i omedelbar närhet till järnvägens område ska utföras, t.ex. skogsavverkning, dikning, ledningsarbete, behov av en ny överfart etc., ska detta alltid i förväg avtalas med NBVJ. Innan själva arbetet påbörjas skall kontakt tas med tjänstgörande tillsyningsman bdisp för att få starttillstånd.

Vid akuta situationer, som fel på signalanläggningar, ska tillsyningsman bdisp kontaktas. Under trafikdagar kan även tågklareraren i Nora kontaktas (via tågexpeditionen) vid t ex brandtillbud längs linjen.

Postadress

Nora Bergslags Veteran-Jernväg, Järnvägsgatan 1, 713 31 Nora.

Public Service

Telefon: 073-899 93 84
Upplysningar, frågor, media m.m.
Bemannas vardagar samt trafikdagar i mån av tid (vi kör tåg också).

E-post: nbvj@nbvj.se

NBJ-arkivet

Hanteras av Arkivcentrum Örebro Län. Tel: 019-611 29 00

Tågex, Nora Stad

0587-148 16
Ej för trafikinformation. Endast för anmälan av akuta fel.

Tillsyningsman bandisp (fd HTSM)

Denna vecka2023-12-04-2023-12-10Christer Nytén070-485 48 02
Nästa vecka2023-12-11-2023-12-17Thomas Nyström073-069 69 30

Visa sida

NBVJ är medlemmar i

Museibanornas Riksorganisation

Järnvägshistoriska Riksförbundet