Kontakt

Under tid då tågexpeditionen i Nora inte är bemannad ansvarar en huvdtillsyningsman för trafikledningen vid NBVJ. Tjänsten som huvudtillsyningsman cirkulerar mellan ett antal funktionärer, den för närvarande ansvariga framgår nedan.

Om någon form av arbete i eller i omedelbar närhet till järnvägens område ska utföras, t.ex. skogsavverkning, dikning, ledningsarbete, behov av en ny överfart etc., ska detta alltid i förväg avtalas med NBVJ. Innan själva arbetet påbörjas skall kontakt tas med tjänstgörande huvudtillsyningsman för att få starttillstånd.

Vid akuta situationer, som fel på signalanläggningar, ska huvudtillsyningsmannen kontaktas. Under trafikdagar kan även tågklareraren i Nora kontaktas (via tågexpeditionen) vid t ex brandtillbud längs linjen.

Postadress

Nora Bergslags Veteran-Jernväg  nbvj@nbvj.se
Järnvägsgatan 1
713 31 NORA
Tågexpedition Nora Stad: 0587-148 16 Ej för trafikinformation.
Endast för anmälan av
akuta fel.

NBJ-arkivet

Hanteras av Arkivcentrum Örebro Län. 019-611 29 00
Ansvarig: Ingemar Karlsson 070-602 30 24
ingemar.karlsson@arkivcentrum.se

Huvudtillsyningsman (HTSM)

Denna vecka2020-07-06-2020-07-12Jan Löfstrand070-520 51 70
Nästa vecka2020-07-13-2020-07-19Kjell-Åke Nilsson070-992 70 68