Kontakt

Under tid då tågexpeditionen i Nora inte är bemannad ansvarar en huvdtillsyningsman för trafikledningen vid NBVJ. Tjänsten som huvudtillsyningsman cirkulerar mellan ett antal funktionärer, den för närvarande ansvariga framgår nedan.

Om någon form av arbete i eller i omedelbar närhet till järnvägens område ska utföras, t.ex. skogsavverkning, dikning, ledningsarbete, behov av en ny överfart etc., ska detta alltid i förväg avtalas med NBVJ kansli. Innan själva arbetet påbörjas skall kontakt tas med tjänstgörande huvudtillsyningsman för att få starttillstånd.

Vid akuta situationer, som fel på signalanläggningar, ska huvudtillsyningsmannen kontaktas. Under trafikdagar kan även tågklareraren i Nora kontaktas (via tågexpeditionen) vid t ex brandtillbud längs linjen.

Postadress

Nora Bergslags Veteran-Jernväg
Järnvägsgatan 1
713 31 NORA

Kansli

Normalt bemannat vardagar kl: 09.00-12.00 samt 13.00-15.00
Telefon: 0587-103 04

För trafikinformation
och övriga ärenden.

E-post: nbvj@nbvj.se

NBJ-arkivet

Hanteras av Arkivcentrum Örebro Län. 019-611 29 00
Ansvarig: Ingemar Karlsson 070-602 30 24
ingemar.karlsson@arkivcentrum.se

Övriga telefonnummer

Verkstad: 0587-140 50
Tågexpedition Nora Stad: 0587-148 16

Ej för trafikinformation.
Endast för anmälan av
akuta fel.

Huvudtillsyningsman (HTSM)

Denna vecka2019-09-16-2019-09-22Jan Löfstrand070-520 51 70
Nästa vecka2019-09-23-2019-09-29Thomas Nyström073-069 69 30