Tågsläpp 2019

Den 28:e april är det tågsläpp. Vi håller stallportarna öppna mellan kl 10.00 – 16.00.

Kom till NBVJs lokstallar och hälsa lok och vagnar välkomna ut för säsongen. Årets tema är ”Trävagnar” men vi räknar också med att ha vårt ånglok B 1267 under ånga på bangården.

Vi bjuder på kaffe och saft! Men har även våfflor till försäljning.