Om den närmste framtiden

Det har kanske inte undgått någon att det varit turbulent kring föreningen på sista tiden. I
våras beslutade den dåvarande styrelsen att ställa in verksamheten, påbörja en avveckling
av föreningen samt avgick. Detta beroende på att man ansåg sig kommit till ett vägskäl i de
långsiktiga förutsättningarna för att fortsätta bedriva verksamheten.


Medlemmarna ville dock annorlunda och har valt in en ny styrelse för att arbeta på ett annat
sätt med dessa frågor. Konsekvensen av den initierade avvecklingen är dock att föreningen i
nuläget måste göra ett stort omtag för att återfå sin kapacitet att bedriva verksamhet igen.
För ögonblicket handlar det alltså om att säkra förmågan till verksamhet på kort sikt.
En banbesiktning har gjorts och det första steget är att åtgärda en del anmärkningar som
denna besiktning visat på. Arbetet är redan igång. Därefter handlar det om att överta alla
system och säkerställa att kraven på trafiksäkerhet kan uppfyllas i alla avseenden.

Eftersom trafiken normalt skulle varit igång nu och intäkter kommit in, är det ett svårt läge
ekonomiskt. Den som vill bidra till att rädda tågtrafiken i Nora, tänk på oss och möjligheten till
en gåva – stor eller liten. Vi behöver ert stöd mer än någonsin i nuläget! Här finns uppgifter
om hur ni kan ge oss ert stöd: https://www.nbvj.se/stod-oss/


Vi arbetar just nu för att kunna återuppta trafiken mot slutet av sommaren. Vi kommer att
försöka bedriva än mer trafik kommande höst, vinter och vår, för att få in de pengar som
behövs för att upprätthålla verksamheten. Det kritiska nu är att ta oss igenom perioden fram
till att trafiken kan återupptas. Ni kan hjälpa oss!


Har du funderat på att bli aktiv i föreningens verksamhet – nu finns det möjlighet, var med
och återuppbygg verksamheten vid landets kanske mest fantastiska och historiskt viktiga
anläggning för museitåg! Är det för långt bort eller tid inte finns – tänk på vår gåvofond på
https://www.nbvj.se/stod-oss/ och ta ställning för att rädda denna fantastiska verksamhet till
framtiden!


Företag i Nora/Örebro – håll ögonen öppna efter våra kommande erbjudanden om charter
och event för era anställda! Vi återkommer om detta när vi säkrat driften i vår verksamhet.