“Blå rälsbuss” i morgon fredag (5/7).

Vi har tyvärr fått en maskinskada på vårt driftånglok B 1267. Vi jobbar på att laga henne men det är ett jobb som utförs inne i eldstaden varför vi måste låta loket svalna så att det går att komma in i pannan. I morgon fredag kommer ångloket därför ersättas av den “blå rälsbussen”, NBJ Yo2 3.

Hur resten av veckan ser ut kan vi ännu inte svara på. Det hänger på hur fort reparationen av ångloket går.

“Blå rälsbussen” ersätter Ångtåget 3/7

Brandrisken är fortfarande lite för hög för att vi ska kunna köra ångtåg onsdag den 3/7. Vi kör lördagstrafik som planerat men ersätter ångtåget med den blå rälsbussen, NBJ Yo2 3

Premiäråk gärna också på Boforsbanan, vår natursköna bana utefter sjön Vikern, till Vikersvik. Eller varför inte ta badtåget till Käppsta?

Tågtider hittar du här.

Tågsläpp 2019

Den 28:e april är det tågsläpp. Vi håller stallportarna öppna mellan kl 10.00 – 16.00.

Kom till NBVJs lokstallar och hälsa lok och vagnar välkomna ut för säsongen. Årets tema är “Trävagnar” men vi räknar också med att ha vårt ånglok B 1267 under ånga på bangården.

Vi bjuder på kaffe och saft! Men har även våfflor till försäljning.

Vintertid är verkstadstid

Vi är nu under vår kanske mest intensiva period med underhålls- och renoveringsarbeten i verkstäder. Planering av sommarens trafik håller på för fullt samtidigt som vi har startat med vårens utbildning/vidareutbildning.

Du som är nyfiken på vad vi gör är hjärtligt välkommen ner på våra arbetshelger, vi kör arbetshelger på udda veckor hela vintern och våren.

Nästa större publika evenemang från oss är Tågsläpp den 28/4.