Slutkört på Ångtåget uti Nora….

Slutkört med turisttrafik på Ångtåget uti Nora….

Tyvärr så ser det i dag ut som att det är slutkört på Ångtåget uti Nora. Järnvägen ägs av en stiftelse, NJOV.

För att underhålla en järnväg så måste du ha ett så kallat Infrastrukturtillstånd, där Transportstyrelsen kontrollerar att du har ett säkerhetsstyrningssystem som uppfyller de krav som lagen säger. För att köra tågen måste du på samma sätt ha ett tillstånd som järnvägsföretag. NBVJ har båda dessa tillstånd, det gällande infrastrukturtillståndet beviljades så sent som i mars 2023.

Vi lägger ca 15 000 timmar per år på vår anläggning. Det mesta handlar om att underhålla och renovera fordon och utföra trafiken men drygt 3000 timmar per år lägger vi på banunderhåll. Vi återinvesterar även i järnvägen i form av maskiner och utrustning för stora belopp varje år.

Järnvägen är ca 25 km lång och innehåller bland annat 35 000 slipers. En sliper håller i ungefär 30-35 år innan den behöver bytas. Det betyder att vi behöver byta ca 1000 – 1500 slipers per år bara för att bibehålla nuvarande standard på järnvägen. En normalsliper kostar numera ca 800:- inklusive borttransport och destruktion. För att kunna finansiera underhållet har vi sedan 2019 fått ett bidrag av vår stiftelse på 400 000:-/år. Under 2022 kunde vi inte arbeta upp hela beloppet innan vintern satt in och kom därför överens med stiftelsen om att flytta 225 000:- till 2023 års budget. Sommaren och hösten 2023 kapade NJOV vår budget med drygt 2/3-delar så att vi fick loss 200″ (av planerade 625 000:-).
Läs även vårt inlägg från augusti 2023.

Vi har under hösten och vintern försökt påtala att vi måste få loss mer medel för att fortsatt kunna driva vår järnväg. Vi har även erbjudit oss att själva finasiera det hela genom att få överta anläggningen och på så sätt kunna belåna densamma. Ett förfarande som har gjorts på andra museibanor i Sverige.
Att regionen säger nej till att ge oss medel är en sak. Skattepengar ska nog inte gå till en veteranjärnväg men vi får också nej till att ta över järnvägen och därmed finansiera den själva.
Vi har för i år begärt 700″ för att klara ett förstärkt underhåll av det som inte blev gjort förra året. För nästa 2 kommande år har vi begärt 5 milj/år. Det handlar om att byta ca 9000 slipers och att spårrikta sträckan Nora – Järle. Bakgrunden till detta är en utredning som gjordes redan 2017. Vi har bara räknat om den i dagens pengar.

Vi har påtalat detta ett antal gånger men NJOV verkar inte vilja förstå problemet. NJOV har istället under vintern ägnat sig åt att försöka skrota delar av vår fordonsflotta.

Vi har ett strikt ansvar att den järnväg vi kör på är säker. När vi nu inte får loss medel för ens årets underhåll eller en möjlighet att själva finansiera det hela så har vi inga andra val än att tyvärr stoppa trafiken för i sommar. Vi ska dock påtala att järnvägen är säker att åka på men den tål i dag inte den last sommarens trafik skulle innebära. Vi räknar med att köra de beställningskörningar vi har och även att genomföra Tågkollo som planerat.

Det blir inget Ångtåg uti Nora i sommar helt enkelt.