Inget tågsläpp i år!

Vi hade i vanlig ordning planerat att ha tågsläpp den 26/4 men tyvärr, det blir inget i år. Coronan påverkar oss alla och vi kommer troligen även få göra om vår planerade trafik längre fram i sommar.

SJ E2 1182

SJ E 1182

SJs åttakopplade godstågslok littera E tillverkades i 130 exemplar under tiden 1907-1920. Lokens huvudsakliga uppgifter var person- och godstågstjänst i Norrland och tung godstågståg i södra Sverige. För att förbättra gångegenskaperna och kunna höja hastigheten byggdes sammanlagt 90 E-lok om till littera E2 under åren 1935-1951 genom att lokens ramverk förlängdes, en ny löpaxel monterades och pannan flyttades fram.

NBVJs E2 1182 byggdes 1914 av Motala verkstad med tillverkningsnummer 507. För att utöka förråden på SJs A-lok beställdes 25 E-lok med fyraxlig tender littera A. Vid leverasen fick E-loken istället A-lokens treaxliga tendar litt C, men även med den tendern (C 1009) är lokmodellen med sina 17,7 meter näst efter SWB A2 (SJ B) det längsta loken föreningen äger.

1926 såldes 1182 till OKB och fick där littra E 11, 1933 återkom loket i SJ:s ägo i samband med förstatligandets av OKB. Liksom många andra lok fick 1182 efter första världskriget tryckluftbroms typ Knorr uppsatt, AGA-belysning monterad och vakuumbromsen nedmonterad. 1935 byggdes loket om till litt E2.

Loket tillhörde under SJ-tiden IV distriktet d v s Östersund (senare blev Gävle huvudort, men det var samma geografiska område) både 1915, 1918, 1921 och 1923 så vi utgår ifrån att det var placerat där hela tiden från leverans till försäljning. Tillhörigt IV även efter återkomsten, både 1934, 1937 och 1939, liksom efter kriget 1945, 1948, 1951, 1953, 1954 och 1957.
Avregistrering som driftlok skedde 1958-01. Överföring till beredskapslokpark 21/7-58 och beredskapsrevision 1958-12.

1972 noterades loket stå uppställd i lokskjulet i Jakobshyttan. 1992 såldes hon till Inlandsbanan (IBAB) och ingick i deras ånglokspark fram till 2016 då hon såldes till JVM. Hösten 2019 såldes hon till oss och är tänkt att användas som driftlok, eventuellt med oljeeldning, långt framöver. Loket står vintern 2019-2020 på JVM i Gävle.

(Källor: JVMV Forum, lokplaceringslistor MfGDJ arkiv, Conny Sernfalk)

AB Motala Verkstad 1914
Cylindrar: 500×640 mm
Drivhjulsdiameter: 1388 mm
Dragkraft: 9000 kg
Längd över buffertar: 17650 mm
Vikt i tjänst: 57,5 ton
Största tillåtna hastighet: 70 km/h

Kallelse till Höstmöte 2019

Höstmötet för Nora Bergslags Veteran-Jernväg äger rum lördag den 26 oktober klockan 13:00 i väntsalen på Nora stationshus.

Dagordning

a) Val av två protokolljusterare
b) Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
c) Val av ordförande för mötet
d) Val av sekreterare för mötet
e) Genomgång av förra mötets protokoll
f) Val av föreningens ordförande
g) Val av föreningens sekreterare
h) Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
i) Val av revisorer och revisorssuppleanter
j) Val av tre ledamöter i valberedningen
k) Fastställande av nästa års medlemsavgift
l) Ärenden som av styrelsen överlämnats till mötet för avgörande.
m) Medlemsmotioner, inga motioner har inkommit.
n) Övriga frågor

Efter mötet kommer Robert Herpai från Sveriges Järnvägsmuseum och berättar om Gävle järnvägshistoria och även om museet ooh vad som händer där.

Valberedningens förslag på styrelse 2020

Protokoll Vårmöte 2019

Protokoll Höstmöte 2018

Jultåg 2019

Varmt välkomna till Nora station och upplev julen på järnvägen. Passa på att åka ångtåg med tomteinslag, ånguppvärmda vagnar och mysig julstämning i samband med Nora Julmarknad 7-8 december.

Vi trafikerar Nora – Järle och på vägen kliver tomten på med julklapp till alla barnen.

Tidtabell för jultågen. Tyvärr så är alla biljetter redan slutsålda!

TGOJ Y3a 125

Vår långsiktiga plan är att ha 4 ånglok som driftlok. Just nu är det enbart B 1267 som är det. Till nästa år hoppas vi att ha SWB Y3 16 igång. Som nästa lok enligt vår långsiktiga plan är då TGOJ Y3a 125, en lite speciell maskin. Vi har nu påbörjat tubbytet på henne. Det första steget är att plocka isär loket, överhettarna ska ur, domen ska bort och regulatorn ska ur så att man kan komma in i pannan. Därefter börjar arbetet att skära ur tuberna, rad för rad.

T.G.O.J Y3a 125

 

 

Tack för i Sommar

Sommaren är över och därmed också Ångtågets sommartrafik. Vi vill därför passa på och tacka alla er som har åkt med oss på Ångtåget uti Nora.
Nu börjar vår verkstadssäsong då lok,vagnar och bana ska underhållas.
Vi planerar att köra publikt igen kring allhelgonahelgen och förstås kring jul.

Åk med oss till Noramarken

Vi kör ångtåg och rälsbussar från tidiga morgonen till kvällen

Köp biljetter på Webben

Från Örebro, Ervalla, Lindesberg mm

Parkera i Löth, Järle eller Mellanmon. För dig som kommer på 50:an är det enklast att parkera i Mellanmon. Avgång från Mellanmon är ca 7 minuter efter Järle.

Västerifrån: Karlskoga, Hällefors, Gyttorp mm

Parkera i Käppsta och Gyttorp.

För Nördar

Den grafiska tidtabellen hittar du här.

3-ställiga tågnummer är loktåg. Driftlok planeras vara Sb 1306, T 23 & B 1267 i sagda ordning. Löthpendeln planeras trafikeras med Yo2 3 både lördag och söndag.

(Som vanlig är detta vad vi planerar för, saker händer så det kan bli omkastningar på lok och rälsbussar).

Välkomna ombord till en trevlig resa och en härlig dag på Noramarken!

Parkera i Käppsta och Gyttorp.