Kallelse till Höstmöte 2019

Höstmötet för Nora Bergslags Veteran-Jernväg äger rum lördag den 26 oktober klockan 13:00 i väntsalen på Nora stationshus.

Dagordning

a) Val av två protokolljusterare
b) Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
c) Val av ordförande för mötet
d) Val av sekreterare för mötet
e) Genomgång av förra mötets protokoll
f) Val av föreningens ordförande
g) Val av föreningens sekreterare
h) Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
i) Val av revisorer och revisorssuppleanter
j) Val av tre ledamöter i valberedningen
k) Fastställande av nästa års medlemsavgift
l) Ärenden som av styrelsen överlämnats till mötet för avgörande.
m) Medlemsmotioner, inga motioner har inkommit.
n) Övriga frågor

Efter mötet kommer Robert Herpai från Sveriges Järnvägsmuseum och berättar om Gävle järnvägshistoria och även om museet ooh vad som händer där.

Valberedningens förslag på styrelse 2020

Protokoll Vårmöte 2019

Protokoll Höstmöte 2018

TGOJ Y3a 125

Vår långsiktiga plan är att ha 4 ånglok som driftlok. Just nu är det enbart B 1267 som är det. Till nästa år hoppas vi att ha SWB Y3 16 igång. Som nästa lok enligt vår långsiktiga plan är då TGOJ Y3a 125, en lite speciell maskin. Vi har nu påbörjat tubbytet på henne. Det första steget är att plocka isär loket, överhettarna ska ur, domen ska bort och regulatorn ska ur så att man kan komma in i pannan. Därefter börjar arbetet att skära ur tuberna, rad för rad.

T.G.O.J Y3a 125

 

 

Tack för i Sommar

Sommaren är över och därmed också Ångtågets sommartrafik. Vi vill därför passa på och tacka alla er som har åkt med oss på Ångtåget uti Nora.
Nu börjar vår verkstadssäsong då lok,vagnar och bana ska underhållas.
Vi planerar att köra publikt igen kring allhelgonahelgen och förstås kring jul.

Åk med oss till Noramarken

Vi kör ångtåg och rälsbussar från tidiga morgonen till kvällen

Köp biljetter på Webben

Från Örebro, Ervalla, Lindesberg mm

Parkera i Löth, Järle eller Mellanmon. För dig som kommer på 50:an är det enklast att parkera i Mellanmon. Avgång från Mellanmon är ca 7 minuter efter Järle.

Västerifrån: Karlskoga, Hällefors, Gyttorp mm

Parkera i Käppsta och Gyttorp.

För Nördar

Den grafiska tidtabellen hittar du här.

3-ställiga tågnummer är loktåg. Driftlok planeras vara Sb 1306, T 23 & B 1267 i sagda ordning. Löthpendeln planeras trafikeras med Yo2 3 både lördag och söndag.

(Som vanlig är detta vad vi planerar för, saker händer så det kan bli omkastningar på lok och rälsbussar).

Välkomna ombord till en trevlig resa och en härlig dag på Noramarken!

Parkera i Käppsta och Gyttorp.

Vi hoppas på ånglokshelg 3-4 augusti

Vi hopppas på precis lagom mycket regn i veckan så att vi kan köra både Ångtåget och rälsbussen i kommande helg.

Uppdatering 1/8: Tyvärr så blir det inget ångtåg på lördag. Vi kommer ersätta med vårt stora NBJ-diesellok T23. För Söndagen hoppas vi fortfarande på SMHI (och lite regn) så planen är nu att elda på ångloket B 1267 så att hon kan gå på söndag.