Diesel ersätter Ångloket den 15/8

Lördagens trafik blir lite annorlunda på Ångtåget uti Nora. Det har varit varm ett bra tag nu och brandrisken har blivit så hög att vi måste ersätta ångloket med vårt snart 60 år gamla diesellok NBJ T 23. En del ånga blir det ändå. Vårt ordinarie driftånglok B 1267 står utanför lokstallarna, välkomna att titta – men använd övergångarna och gå inte på spåren! Dessutom kommer vi provköra ångloket SWB 16, för första gången på 8 år, på stationsområdet i Läs mer…

Trafikstart 2020

Ett par veckor senare än vad som ursprungligen var tänkt, så är vi nu äntligen igång med trafik lördagar t o m 29 augusti.Ångtåget går från Nora till Järle kl: 10.00, 12.00 och 14:30. Resan tar ca 1.5 timme inkl. 50 minuters paus för fika i Järle. Biljetter och fika köper du direkt på webben på butik.nbvj.se. Obs! Endast förköp via webben. Detta för att kunna begränsa antal resenärer på grund av pandemin.

NBVJ Vårmöte 25/4 2020

Vårmötet för Nora Bergslags Veteran-Jernväg äger rum lördag den 25 april klockan 13:00 i vagnverkstaden, Nora lokstation. I Coronatider så väljer vi att lägga vårmötet i Vagnverkstaden, samma plats där Antikrundan spelades in. Vi kommer möblera luftigt och planerar att ha stallportarna öppna. För er som inte vill komma till Nora så planerar vi även att “sända” vårmötet över Zoom, du kommer kunna både ringa in och använda webbläsare/app. Obs! endast ljud kommer sändas ingen bild och vi har ingen Läs mer…

SJ E2 1182

SJ E 1182 SJs åttakopplade godstågslok littera E tillverkades i 130 exemplar under tiden 1907-1920. Lokens huvudsakliga uppgifter var person- och godstågstjänst i Norrland och tung godstågståg i södra Sverige. För att förbättra gångegenskaperna och kunna höja hastigheten byggdes sammanlagt 90 E-lok om till littera E2 under åren 1935-1951 genom att lokens ramverk förlängdes, en ny löpaxel monterades och pannan flyttades fram. NBVJs E2 1182 byggdes 1914 av Motala verkstad med tillverkningsnummer 507. För att utöka förråden på SJs A-lok Läs mer…

Kallelse till Höstmöte 2019

Höstmötet för Nora Bergslags Veteran-Jernväg äger rum lördag den 26 oktober klockan 13:00 i väntsalen på Nora stationshus. Dagordning a) Val av två protokolljusterare b) Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst. c) Val av ordförande för mötet d) Val av sekreterare för mötet e) Genomgång av förra mötets protokoll f) Val av föreningens ordförande g) Val av föreningens sekreterare h) Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter i) Val av revisorer och revisorssuppleanter j) Val av tre ledamöter i valberedningen k) Läs mer…