Tågsläpp 2019

Den 28:e april är det tågsläpp. Vi håller stallportarna öppna mellan kl 10.00 – 16.00.

Kom till NBVJs lokstallar och hälsa lok och vagnar välkomna ut för säsongen. Årets tema är ”Trävagnar” men vi räknar också med att ha vårt ånglok B 1267 under ånga på bangården.

Vi bjuder på kaffe och saft! Men har även våfflor till försäljning.

Järnvägsbladet Förstlingen är på väg…

Årets första nummer av Järnvägsbladet Förstlingen är nu på väg ut till er medlemmar. Temat i det här numret är föreningen själv och den nystart som vi försöker göra. Vi önskar er alla en god läsning och välkomna till Nora och årets trafik.

Redan nu får vi erkänna att tryckfelsnisse har varit framme och testat oss. Invigningshelgen är förstås den 15-16 juni och ingenting annat.

Vintertid är verkstadstid

Vi är nu under vår kanske mest intensiva period med underhålls- och renoveringsarbeten i verkstäder. Planering av sommarens trafik håller på för fullt samtidigt som vi har startat med vårens utbildning/vidareutbildning.

Du som är nyfiken på vad vi gör är hjärtligt välkommen ner på våra arbetshelger, vi kör arbetshelger på udda veckor hela vintern och våren.

Nästa större publika evenemang från oss är Tågsläpp den 28/4.

Det händer massor nu…

Det är full fart i föreningen fast det är mitt i vintern. Senaste arbetshelgen jobbade vi på 3 ånglok samtidigt som vi hade god bemanning i vagnverkstaden.

Im117, Foto: Rebecca Wester
Im117, Foto: Rebecca Wester

Om vi börjar i vagnverkstaden så håller vi på med slutputsen på vår 1800-tals malmvagn Im117.

Det återstår i stort sett målning och märkning innan den är klar för löpverksbesiktning. Malmvagnen är handbromsad så den kommer näppeligen gå i våra ordinarie tåg.

F1 25559, Foto: Rebecca Wester

Vår resgodsvagn F1 25559 ska få en ny hjulaxel. Vi svarvade hjulen före (h)jul och kommer göra bytet så snart vintern har släppt sitt grepp på den inre bangården.

Annars så jobbar vi nu med att renskrapa vagnen och byta lite dåligt trä som finns här och var.

Vi har också börjat städa ur nästa lite större projekt i vagnverkstaden. En av våra stora personvagnar, BCo9 2698.

I lokverkstan har SWb 16 vaknat till liv. Tyvärr så har vi konstaterat att vi måste plocka ner ganska mycket på henne för att reparera det transportrör som ”levererar” ånga till cylindrarna. Skorsten av, ångrör ur, ånglåda bort och sen kan vi börja med själva demonteringsjobbet.

Vårt trafiklok B 1267 får också en hel del puts i vinter. Elsystemet, det finns faktiskt ett sånt också fast det är ett ånglok, byggs om. Hytten tvättas och målas invändigt. Sen har vi en hel del andra saker på henne men det tar vi längre fram.

Slutligen har vi börjat montera isär Sb 1306 som ska få bottenringen översedd. Det är några nitar som behöver bytas. Kvalificerat verkstadsjobb om någon undrar!