Det här med att driva en järnväg…

Nora Bergslags Veteran-Jernväg, NBVJ, är en ideell förening som underhåller och driver fd NBJ på sträckorna Ervalla – Nora – Gyttorp/Pershyttan (vi förvaltar även Nora – Karlskoga Järnväg men det är en annan historia). Nora – Ervalla järnväg ägs av en stiftelse, NJOV, där även vi är en part.

För att underhålla en järnväg så måste du ha ett så kallat Infrastrukturtillstånd, där Transportstyrelsen kontrollerar att du har ett säkerhetsstyrningssystem som uppfyller de krav som lagen säger. För att köra tågen måste du på samma sätt ha ett tillstånd som järnvägsföretag. NBVJ har båda dessa tillstånd, det gällande infrastrukturtillståndet beviljades så sent som i mars i år.

Vi lägger ca 15 000 timmar per år på vår anläggning. Det mesta handlar om att underhålla och renovera fordon och utföra trafiken men drygt 3000 timmar per år lägger vi på banunderhåll. 

Järnvägen är ca 25 km lång och innehåller bland annat 35 000 slipers. En sliper håller i ungefär 30-35 år innan den behöver bytas. Det betyder att vi behöver byta ca 1000 – 1500 slipers per år bara för att bibehålla nuvarande standard på järnvägen. En normalsliper kostar ca 550:- inklusive borttransport och destruktion. För att kunna finansiera underhållet har vi sedan 2019 fått ett bidrag av vår stiftelse på 400 000:-/år. Under förra året kunde vi inte arbeta upp hela beloppet innan vintern satt in och kom därför överens med stiftelsen om att flytta 225 000:- till årets budget. Vi har mao 625 000:- i årets budget.

Dessa budgeterade medel är en synnerligen tung del i att vi har fått tillstånd från transportstyrelsen att underhålla järnvägen. 

På NJOV:s senaste styrelsemöte kapades plötsligt vår budget med 30% när den från förra året överflyttade summan försvann! Säkerheten är alltid överst på agendan och det här gör att vi måste prioritera om vår planering för banunderhåll, vi har därför beslutat att tills vidare inte köra tåg på sträckan Nora – Gyttorp/Pershyttan.

Vi hoppas givetvis att få tillbaka de budgeterade medlen men vi måste agera om 30% av vår banbudget plötsligt försvinner mitt under pågående trafiksäsong! 

Vi vill tydligt påpeka att det är tryggt att åka med oss. Järnvägen är besiktigad, något som görs minst en gång per år, och de anmärkningar som fanns vid besiktningen är åtgärdade.

Kopplat till det väder som omger oss i Sverige just nu så gör vi alltid en bansyn av den sträcka vi kör efter större väderhändelser eller efter ett längre trafikuppehåll. 

Vi hälsar alla resenärer välkomna till oss för resterande delen av sommaren och vill gärna lyfta att vi planerar både höstånga på höstlovet i början av november och tomtetåg kring advent.