Kallelse till Allmänt möte

Datum: 2024-06-29
Tid: 13.00
Plats: NBVJ Vagnverkstad, Nora

Pga den rådande konflikten med NJOV så har större delen av föreningens styrelse valt att lämna sina uppdrag, vissa omedelbart och andra i samband med att ett extra allmänt möte kan hålls då fyllnadsval till styrelsen sker.

Kvar i styrelsen är:

  • Kassör: Claes Jonsson, Ställer sin plats till förfogande.
  • Ledamot: Per Hellström, Vald till våren 2025.
  • Ledamot: Per Asklund, Vald till våren 2026.
  • Suppleant: Fredrik Bäckström, Ställer sin plats till förfogande.
  • Suppleant: Mia Welander, Ställer sin plats till förfogande.

Det behövs även väljas en revisors suppleant, kvar som revisorer är:

  • Revisor: Anders Holmberg, Vald till våren 2025.
  • Revisor: Elias Sandgren, Vald till våren 2025.

Valberedningen har valt att lämna sitt uppdrag så det kommer inte finns något förslag på nya ledamöter mm på mötet.

På mötet kommer också hållas en diskussion om NBVJs framtid, den del av styrelsen som lämnar sina uppdrag ser inte att det finns någon möjlighet att driva verksamheten vidare pga att verksamheten (och i synnerhet banunderhållet) är underfinansierat idag.

Kallelse med förslag på dagordning är idag skickat till alla medlemmar och bör nå fram senast 10:e juni.

Styrelsen