Ny styrelse vald på mötet i lördags

Idag höll NBVJ ett extra allmänt möte.

Väldigt många medlemmar hade slutit upp till detta möte. Ett 70-tal medlemmar hade hörsammat uppmaningen att deltaga. Efter cirka en månad av ovisshet om föreningens framtid kunde en ny styrelse med stor majoritet väljas.

Nya Styrelsens ambition kan sägas i tre punkter.
1. Verka för ett bättre samarbetsklimat mellan NBJ och NJOV.
2. Vi ska förbättra ekonomin.
3. Museitågstrafiken ska igång så fort som det är möjligt.

Styrelsens sammansättning är:
Ordförande: Per-Åke Lampemo
Vice ordförande: Michael Carlsson
Sekreterare: Robert Ångman
Kassör: Marianne Filipsson
Ledamot: Per Asklund
Ledamot: Benny Filipsson
Ledamot: Roger Lundberg
Suppleant: Leif Wester
Suppleant: Anders Persson
Suppleant: Lennart Wedermark
Suppleant: Per Hellström