NBJ Hios 230 7 300-1, NBJ Hios 230 7 301-9

SJ Hios 550517P – NBJ Hbis 211 8 000, SJ Hios 550518P – NBJ Hbis 211 8 001

När SJ i mitten av 60-talet började fundera på att gå ifrån de tradionella godsfinkorna med sidor av trä eller masonite och istället börja bygga vagnar med sidor i aluminiumplåt lät man hos Christian Ohlsson i Falkenberg, vilka precis hade bytt bolagsnamn till Interconsult, tillverka två provvagnar med 2/3 av sidorna öppningsbara. Det gav en mycket större lastöppning och men vagnarna var för små, varför serievagnarna Hbis gjordes längre.

Även om vagnarna var provvagnar blev de inregisterade som SJ Hios 550517 och 550518. När serieproduktionen kom igång såldes de två vagnarna till NBJ 1968. I samband med att NBJ gick över till UIC-litterering byttes littera och nummer från Hbis 211 8 900 & 901 till Hios 230 7 300 & 301 för att kunna skiljas från SJs Hbis-vagnar. De gick i trafik över hela landet fram till nedläggningen av NBJ, då de skänktes till NBVJ.

Idag används vagnarna som förrådsvagnar för banmaterial respektive vagnsdelar. Utvändigt är de ganska slitna och skulle må bra av en ordentlig tvätt, men i övrigt är de i precis samma skick som när NBJ använde dem.

NBJ Hios 230 7 300 i Gyttorp 2011. Foto: Johan Olsson
NBJ Hios 230 7 300 i Gyttorp 2011. Foto: Johan Olsson

 

 

Tillverkare: Interconsult, 1965
Lastförmåga: 28 ton
Längd över buffertar: 12400 mm
Vikt: 11,7 ton