O&K MB10N

Under hösten 2017 fick vi ett erbjudande att ta över en lokomotor från Vossloh i Örebro. Lokomotorn var tänkt att skrotas men den dåvarande föraren föreslog att loket skulle skänkas till NBVJ. Vi accepterade naturligtvis gåvan eftersom det är ett bra komplement till de Z43 lokomotorer vi redan har. Lokomotorn, O&K MB10N, är tyngre än Z43 samt har en lägre max hastighet vilket gör att den har en högre dragkraft än Z43. Lokomotorn kördes för egen maskin från Vossloh i Läs mer…

SJ Ou 82512

SJ Oms 371 0387 SJ hade redan på 20-talet börjat modernisera öppna godsvagnar byggda på 1898 års standardunderrede med nya plåtlämmar. I samband med ombyggnader av vagnar littera NN4 och NN5 med nya spännstag i nitad L-profil hade däremot ett vinnande koncept fötts. 1933 införde därför SJ en ny standardvagn, littera O, med 11 meters flak och 7 meters axelavstånd. Vagnen blev den näst vanligaste i landet, med över 7800 exemplar tillverkade varav 7085 till SJ. Den största utvecklingen av Läs mer…

TGOJ F3 147

TGOJ DF4 130 För att ersätta ett antal 1880-talsvagnar lät Oxelösund-Flen-Westmanlands Järnväg (OFWJ) mellan år 1926 och 1935 bygga totalt sex tvåaxliga kombinerade post- och resgodsvagnar littera DF4. De tre första fick nummer i OFWJs egen nummerserie 1126-1129, men i samband med sammanslagningen av FLJ och OFWJ till TGOJ år 1931 infördes en gemensam nummerserie. Således blev den år 1931 levererade vagnen TGOJ 130 en av de första vagnarna att bli levererad direkt till TGOJ. Utvändigt var vagnarna ganska lika Läs mer…

SJ Gru 31824

SJ Grh 31824 SJ beställde 1924 sina första “moderna” godsfinkor. De 400 st vagnarna hade en 11 meter lång korg med högvälvt tak men endast 6,4 meters axelavstånd. Invändigt var vagnarna utrustade för hästtransport med surrningsöglor m.m. Ett antal vagnar byggdes om med ökat axelavstånd till 8,1 meter och littera Gi under mitten av 40-talet för att medge högre hastigheter. Under 1960-talet togs hästinredningarna bort och de kvarvarande Grh-vagnarna blev omlittererade till Gru. Vagn 31824 blev i början av 80-talet Läs mer…

SJ Oa 100064 & 100165

SJ Oam 363 0017 & SJ Oam 363 0094 Efter andra världskriget krävde Försvaret att SJ skulle klara av att transportera de nya stids- och pansarvagnstyper som just levererats. För att förenkla för sig lät man stidsvagnstillverkaren Landsverk i Landskrona, vilka just levererat stridsvagn m/42, ta fram en ny vagnstyp för ändamålet. Vagnarna gavs samma huvudmått som vanliga O-vagnar, men gjordes treaxliga och kraftigt förstärkta för att klara av två stridsvagnar m/42 per vagn. De första 75 vagnarna levererades 1949 Läs mer…

SJ Obu 97270

SJ Rs 390 0045 SJs behov av vagnar för transport av långa laster var länge ganska begränsat, man klarade sig bra med de fyra äldre vagnar littera Nb man övertagit med Västkustbanan år 1897. År 1910 tillkom ytterligare två vagnar för långa laster, då djuplastningsvagnen littera Sd levererades. 1934 var Nb-vagnarna utslitna och en ny boggievagnstyp med 20 meters öppet flak, normala 80 centimeter höga plåtlämmar och 42 tons lastförmåga levererades i 5 exemplar. Vagnstypen blev riktigt och fram till Läs mer…

SJ Ore 90867

SJ Klps 333 0181 I början av 1960-talet köpte SJ en ny, internationellt standardiserad flakvagn med 12,6 meters flak och 8 meters axelavstånd. Vagnen utfördes i Sverige både med normala rundstolpar, men även med moderna pressade plåtstolpar. Vagnarna levererades normalt med låga pressade utåt fällbara plåtlämmar, men vissa vagnar fick dessa borttagna redan tidigt. En variant av vagnen byggdes även anpassad för containertransport. Vagnarna tillverkades i stort antal till flera europeiska länder, förutom Sverige fanns vagnstypen i bland annat Tyskland Läs mer…

SJ Oe 88591

SJ Oms 371 5501 mitten av 1950-talet var SJ i behov av att modernisera sin godsvagnspark. Trots den rekordstora serien med Ou-vagnar behövde man fler flakvagnar för att ersätta kvarvarande uddavagnar och de äldsta O-vagnarna av standardtyp. Baserad på Ou-vagnen togs en ny vagnstyp med normalt 11 meters flak men 28,5 tons lastförmåga fram. Vagnstypen, Oe, levererades i över 5000 exemplar och var under 60 och 70-talet en vanlig syn i godstågen. Vid UIC-reformen 1966-1968 döptes vagnstypen om till Oms. Läs mer…

SJ Ou 82364

SJ Oms 371 0240 SJ hade redan på 20-talet börjat modernisera öppna godsvagnar byggda på 1898 års standardunderrede med nya plåtlämmar. I samband med ombyggnader av vagnar littera NN4 och NN5 med nya spännstag i nitad L-profil hade däremot ett vinnande koncept fötts. 1933 införde därför SJ en ny standardvagn, littera O, med 11 meters flak och 7 meters axelavstånd. Vagnen blev den näst vanligaste i landet, med över 7800 exemplar tillverkade varav 7085 till SJ. Den största utvecklingen av Läs mer…