SJ F5a 55156

SJ FV2 55156 Fram till 1937 hade SJ med undantag av några före detta privatbanevagnar enbart resgodsvagnar som utvändigt liknade vanliga godsfinkor. Med Ostkustbanan och Uppsala-Gävle järnväg övertogs 1933 sju vagnar som helt kom att ändra utformningen av resgodsvagnar vid SJ. Vagnstypen som SJ lät utveckla med OKB och UGJ-vagnarna som förebild hade nitad stålkorg, högvälvt tak och öppna plattformar. Invändigt var F5-vagnen utrustad med en mindre tjänstekupé och ett 31 kvadratmeter stort resgodsutrymme. F5-vagnen moderniserades år 1952 då den Läs mer…

SWB Do2 16

SJ Do1 3427 – SJ Do22 3427 Trots SWBs intensiva trafik i mellankrigstiden anskaffades relativt få nya vagnar. Istället satsade man på stora upprustningar, om inte annat för att sysselsätta den egna verkstaden i Tillberga. I mitten av 30-talet var det däremot dags att ersätta de postvagnar med länkaxlar som fortfarande gick i trafik. Därför lät man på den egna verkstaden 1933 tillverka en nitad stålpostvagn med 30 kvadratmeters postutrymme. Nästkommande 2 vagnar, tillverkade i Tillberga 1937, hade samma utvändiga Läs mer…

NSB B22 18136

NSB Co3a 18136 – NSB Bo3a 18136 – NSB Bo3c 18136 En av NSBs största personvagnsserier är den år 1909 introducerade salongsvagnen Co3a type 1. De första vagnarna av typen var tillverkade av Skabo, senare typer tillverkades av antingen Scandia eller Strömmen. Vagnarna gick i trafik fram till början av 1980-talet, då de gallrades ut. Den nybildade föreningen NBVJ sökte driftdugliga trävagnar för ångtågstrafiken. Eftersom SJ skrotat ut alla kvarvarande driftdugliga trävagnar under 60-talet sökte man sig till vårt grannland. Läs mer…

NBJ BCF 28

Den första åtgärden NBJ vidtog i slutet av 1920-talet för att effektivisera den olönsamma persontrafiken var att bygga om den år 1920 levererade tredjeklassvagnen C 11 till kombinerad tredjeklass och resgodsvagn. Ombyggnaden gjordes på enklast möjliga sätt, den ena plattformen byggdes in och användes tillsammans med en av av vagnens kupéer som resgodsutrymme. 1930 beslutade man att dra in samtliga ordinarie persontåg och istället införa personvagnar i en del godståg. För ändamålet inköptes från Kalmar Verkstad en kombinerad andra, tredjeklass Läs mer…

SJ BCo9 2698 & SJ BCo9 2701

SJ ABo9 2698 & SJ ABo9 2701 SJs sista nybeställningar av trävagnar skedde i slutet av 1920-talet och innefattade vagnar av i huvudsak tre typer, tredjeklass sittvagnar, restaurantvagnar och kombinerad andra- och tredjeklass salongsvagnar. Den sista typen levererades i 6 exemplar 1927 och fick littera BCo9. På prov gjordes inredningen till större delen lös, tredjeklassalongen hade lösa trästolar och andraklassen flyttbara skinnfåtöljer. Utvändigt liknade vagnarna övriga moderna trävagnar, inbyggda plattformar, stora öppningsbara fönster med ventilationsjalusier på utsidorna. Invändigt var de Läs mer…

NSB B22 187

NSB Co3a 187 – NSB Bo3a 187 – NSB Bo3c 187 En av NSBs största personvagnsserier är den år 1909 introducerade salongsvagnen Co3a type 1. De första vagnarna av typen var tillverkade av Skabo, senare typer tillverkades av antingen Scandia eller Strömmen. Vagnarna gick i trafik fram till början av 1980-talet, då de gallrades ut. Den nybildade föreningen NBVJ sökte driftdugliga trävagnar för ångtågstrafiken. Eftersom SJ skrotat ut alla kvarvarande driftdugliga trävagnar under 60-talet sökte man sig till vårt grannland. Läs mer…

SJ F1 25559

När SJ år 1898 introducerade sitt nya standardunderrede för öppna och slutna godsvagnar byggdes ett stort antal godsfinkor littera G3. Baserat på samma korg och underrede men med annan inredning byggdes även resgodsvagnen littera F1. Totalt byggdes cirka 160 vagnar av typen mellan 1902 och 1912. Vagnarnas konduktörs-/bromskupe var endast 120 cm lång, vilket var samma som på G3-vagnarna. 1915 kom en något modifierad variant av 1902 års F1-vagn, nu med 160 cm lång konduktörskupe och egen vedkamin. Vagnen byggdes Läs mer…

SWB Ao1 20

SJ So3 3608 Efter förebild från framför allt OFWJ lät SWB 1911 bygga om två av sina äldsta tvåaxliga vagnar till en boggivagn. Korgarna, tillverkade på 1850-talet och övertagna med Köping-Hults Järnväg, byggdes samman och placerades på ett nytillverkat underrede. 1913 gjordes nästa ombyggnad, då banans äldsta förstaklassvagnar byggdes samman till en stor sjukvagn. Vagnen var vid leveransen landets största sjukvagn, eftersom man räknade med ett stort behov under första världskriget. Liksom den 1911 tillverkade vagnen behölls de gamla korgarnas Läs mer…

SJ Co4a 2001

SJ Ao4 2001 – SJ Bo14a 2001 En av SJs sista personvagnsleveranser med öppna plattformar var 14 st första klass sovvagnar levererade mellan 1911 och 1913. Vagnarna var vid leverasen föresedda med ångvärmeledning typ Vapor, vakuumledning, vattentankar på totalt 455 liter och AGA gasljus. Invändigt var vagnarna uppdelade i 11 enkelsovkupéer eller totalt 22 sittplatser dagtid. Redan 1921 gjordes en större ombyggnad av vagnarna, då plattformarna byggdes om med täckta övergångar, elektrisk värmeledning installerades samt gasljuset slopades till förmån för Läs mer…