NBJ F 51 i Nora 2010. Foto: Michael Erhardsson

NBJ F 51

NKJ F 347 Nora Karlskoga Järnvägs första resgodsvagnar levererades från Randers i Danmark i samband med invigningen 1873. Vagnarna var till största delen tillverkade i trä, även långbalkarna. Vagnarna visade sig snabbt vara alltför klena och vid sekelskiftet var det trots ombyggnader dags att ersätta dem. På den egna verkstaden, möjligen i Kortfors tillverkades två …

BJ 268 i Nora 2010. Foto: Mikael Andersson

BJ CD 268

BJ C 268 Berslagernas Järnväg, liksom många andra järnvägsbolag under 1800-talet, vände sig till England för att få tag i lok och vagnar. Trots att bygget av huvudlinjen mellan Göteborg och Falun långt ifrån var färdigt hade man redan år 1875 upptagit viss persontrafik. När delsträckan Göteborg-Kil öppnades 1877 var man i behov av fler …

NKJ B 25 i Nora runt förra sekelskiftet. Foto: Järnvägsmuseum

NBJ B 25

NKJ B 25 – NKJ AB 25 Den sista vagnsbeställning Nora Karlskoga Järnväg gjorde hos Randers i Danmark 1876 omfattade 6 vagnar. Vagnarna var utvändigt klädda med fernissad teak, och samtliga hade rambalkar av trä. Den sista av dessa vagnar var en kombinerad första och andraklassvagn med inbyggda vestibuler. En intressant detalj är att när …

NBJ BD 22 i Nora 2006. Foto: Michael Lindgren

NBJ BD 22

NKJ ABD 22 – NBJ CD 22 Den sista vagnsbeställning Nora Karlskoga Järnväg gjorde hos Randers i Danmark 1876 omfattade 6 vagnar. Vagnarna var utvändigt klädda med fernissad teak, och samtliga hade rambalkar av trä. Bland dessa ingick en kombinerad första och andraklassvagn med postkupé. Förstaklassutrymmet var väldigt litet, endast 8 platser. Vestibulen i ena …

NKJ BD 13 vid gamla stationen i Nora kring år 1900. Foto: NBJ-arkivet

NBJ CD 13

NKJ AB 13 – NKJ BD 13 I NKJs första personvagnsleverans från Randers 1873 ingick 3 kombinerade första och andraklassvagnar. Vagnarna hade öppna plattformar, och var utvändigt klädda med lackade teakskivor. Underrederna var liksom på övriga vagnar i samma leverans helt av trä. Behovet av förstaklassvagnar var högst begränsat, medan behovet av postvagnar var stort. …