NSB B22 18136

NSB Co3a 18136 – NSB Bo3a 18136 – NSB Bo3c 18136

En av NSBs största personvagnsserier är den år 1909 introducerade salongsvagnen Co3a type 1. De första vagnarna av typen var tillverkade av Skabo, senare typer tillverkades av antingen Scandia eller Strömmen. Vagnarna gick i trafik fram till början av 1980-talet, då de gallrades ut. Den nybildade föreningen NBVJ sökte driftdugliga trävagnar för ångtågstrafiken. Eftersom SJ skrotat ut alla kvarvarande driftdugliga trävagnar under 60-talet sökte man sig till vårt grannland.

Totalt köpte man 7 norska vagnar, varav fem vagnar var av B22-typen. Under 1990-talet och i början av 2000-talet såldes 4 vagnar tillbaka till Norge. Kvar i NBVJs ägo blev B22 187 och 18136. B22 18136 har renoverats i omgångar sedan 1985 då den kom till NBVJ, senast 2010, och går normalt i vårt trafiktåg på sommaren.

Tillverkare: Strømmens Værksted, 1936
Sittplatser: 64 st
Längd över buffertar: 20100 mm
Vikt: 31,4 ton
Största tillåtna hastighet: 100 km/h