SJ BCo9 2698 & SJ BCo9 2701

SJ ABo9 2698 & SJ ABo9 2701

SJs sista nybeställningar av trävagnar skedde i slutet av 1920-talet och innefattade vagnar av i huvudsak tre typer, tredjeklass sittvagnar, restaurantvagnar och kombinerad andra- och tredjeklass salongsvagnar. Den sista typen levererades i 6 exemplar 1927 och fick littera BCo9.

På prov gjordes inredningen till större delen lös, tredjeklassalongen hade lösa trästolar och andraklassen flyttbara skinnfåtöljer. Utvändigt liknade vagnarna övriga moderna trävagnar, inbyggda plattformar, stora öppningsbara fönster med ventilationsjalusier på utsidorna. Invändigt var de ådringsmålade i tredjeklass och klädda med teakpaneler i andra klass. Redan från början hade de elektrisk belysning och värme, men vagnarna utrustades även med ångvärme. De försågs även med surrningsöglor för att kunna användas på tågfärjorna Trelleborg-Sassnitz.

Den lösa tredjeklassinredningen visade sig snabbt opraktisk och var redan vid leveransen ålderdomlig. År 1938 ombyggdes de därför med masonitklädda väggar och stålrörssoffor. I samband med detta förenklades även andraklassinredningen något.

I slutet av 1960-talet slopade SJ alla kvarvarande trävagnar i trafik och de flesta eldades upp. Våra båda vagnar kom dock att överleva som utställningsvagnar, vilket innebar att inredningen fick lämna plats för tillfälliga utställningar. Som utställningsvagnar överlevde de ytterligare några år i SJs tjänst, och efter slopningen togs de omhand av dåvarande Södra Stambanans Musiesektion i Nässjö (nuvarande Nässjö Järnvägsmuseum). Genom ett byte kom vagnarna i NBVJs ägo i början av 1990-talet. För närvarande befinner sig 2698 under renovering medan 2701 står förrådsställd i avvaktan på att systervagnen blir färdig.

Andraklassinredning i SJ BCo9 2698 efter ombyggnad 1938. Foto: Järnvägsmuseum

Andraklassinredning i SJ BCo9 2698 efter ombyggnad 1938. Foto: Järnvägsmuseum

redjeklassinredning i SJ BCo9 2696 vid leveransen. Foto: Järnvägsmuseum

redjeklassinredning i SJ BCo9 2696 vid leveransen. Foto: Järnvägsmuseum

 

 

Tillverkare: Kalmar Verkstadsaktiebolag, 1927
Sittplatser: 54 st
Längd över buffertar: 21000 mm
Vikt i tjänst: 39 ton
Största tillåtna hastighet: 100 km/h