NSB B22 187

NSB Co3a 187 – NSB Bo3a 187 – NSB Bo3c 187

En av NSBs största personvagnsserier är den år 1909 introducerade salongsvagnen Co3a type 1. De första vagnarna av typen var tillverkade av Skabo, senare typer tillverkades av antingen Scandia eller Strömmen. Vagnarna gick i trafik fram till början av 1980-talet, då de gallrades ut. Den nybildade föreningen NBVJ sökte driftdugliga trävagnar för ångtågstrafiken. Eftersom SJ skrotat ut alla kvarvarande driftdugliga trävagnar under 60-talet sökte man sig till vårt grannland.

Totalt köpte man 7 norska vagnar, varav fem vagnar var av B22-typen. Under 1990-talet och i början av 2000-talet såldes 4 vagnar tillbaka till Norge. Kvar i NBVJs ägo blev B22 187 och 18136. 187:an är idag i behov av en upprustning både utvändigt och invändigt, varför den endast används vid speciella tillfällen, som Nora Marknad.

Tillverkare: Strømmens Værksted, 1925
Sittplatser: 64 st
Längd över buffertar: 20100 mm
Vikt: 32,8 ton
Största tillåtna hastighet: 100 km/h