NBJ C 49

NBJ Fm 49 – TRJ C 7

Till invigningen av Trelleborg Rydsgårds Järnväg i södra skåne köptes från Kockums i Malmö en uppsättning tvåaxliga personvagnar med öppna plattformar. Efter 17 år i tjänst såldes vagn 7 till en verkstad i Lund där den ombyggdes till inspektionsvagn och hyrdes som sådan ut till flera skånska privatbanor.

Nora Bergslags Järnväg hade i mitten av 1930-talet brist på person- och tjänstevagnar. I samband med att man köpte 4 personvagnar från en annan skånsk privatbana år 1936 köpte man även fd. TRJ C 7 för 6000 kronor, vilken i Nora förvandlades till manskapsvagnen NBJ Fm 49. Vagnen utrustades med spis och 8 sovplatser och användes av framförallt av banavdelningen vid större jobb.

Som manskapsvagn användes 49:an fram till 1959, då den byggdes om till redskapsvagn. Som rullande verktygsförråd kom den att bli kvar i tjänst ända in på 1970-talet, då den ställdes av i Nora. Tillsammans med övrig historisk vagnmateriel skänktes den till NJOV 1986. Under 1990-talet började vagnens skick bli så dåligt att någon form av åtgärd var tvungen att göras. Trots att vagnen aldrig varit personvagn på NBJ beslutades det att vagnen skulle renoveras till personvagn för att kunna användas i föreningens tåg.

Invändigt renoverades den till ett skick nära leveransskicket med träbänkar och pärlspont. Utvändigt återfick den sin ursprungliga röda lack, men märktes NBJ. Historiskt sett borde den givetvis märkas TRJ, men eftersom NBJ är intressantare för oss i Nora kommer den troligen få behålla sin “falska” märkning. Eftersom vagnen saknar tryckluftsbroms används den ganska sparsamt, men i samband med större evenemang brukar den få komma ut och rulla, oftast dragen av loket Karlskoga.

NBJ Fm 49 precis nyombyggd till redskapsvagn i Nora 1959. Foto: Lars-Olov Karlsson

NBJ Fm 49 precis nyombyggd till redskapsvagn i Nora 1959. Foto: Lars-Olov Karlsson

 

 

Tillverkare: Kockums Malmö, 1890
Sittplatser: 36 st
Längd över buffertar: 10000 mm
Vikt: 10,5 ton
Största tillåtna hastighet: 40 km/h