BJ C 268

Berslagernas Järnväg, liksom många andra järnvägsbolag under 1800-talet, vände sig till England för att få tag i lok och vagnar. Trots att bygget av huvudlinjen mellan Göteborg och Falun långt ifrån var färdigt hade man redan år 1875 upptagit viss persontrafik. När delsträckan Göteborg-Kil öppnades 1877 var man i behov av fler personvagnar. Liksom 1875 års vagnar valde man att beställa från Ashbury Railway Carrige & Iron Company i Manchester. Tredjeklassvagnarna var av engelsk standardtyp med 4 kupéer på vardera 10 sittplatser.

Efter bara några år i trafik fick man behov av fler postvagnar, varför ett antal personvagnar byggdes om genom att de mittersta kupéerna slogs samman till en ca 8 kvadratmeter stor postavdelning. För att få bättre ljus för postiljonen byggde man på taket en lanternin med stora fönster. Inredningen bestod av postfack på en vägg, en stol för postiljonen och en kokskamin för värmens skull. Som kombinerad tredjeklass och postvagn gick BJ CD 268 i trafik till mitten av 20-talet då den som omodern ställdes av. 1930 köpte stationsinspektör Aggerud i Grythyttehed (nuvarande Grythyttan) CD 268 för att använda den som sommarstuga. Köpesumman för en avställd personvagn var 200 kr.

Av sommarstugeplanerna blev det dock intet för Aggerud, istället köptes vagnen av Vincent Spaak, chef för Grythytte Skifferverk. Han lät befria vagnen från hjul, fjädrar, buffertar m.m. och använde korgen som garage. 1951 flyttades den och byggdes om till sommarstuga. År 1975 övertogs vagnen av Anders Scherman, en av föreningens medlemmar, som började återställa den till personvagn. Under 10 år rekonstruerades inredning och utsidan återställdes till sin forna glans. Eftersom vagnen saknade allt under rambalkarna togs ett underrede från en annan BJ-vagn (C 106) omhand vid en torvmosse i Vakö i norra Skåne. Allt trä på underredet var sönderruttnat, men alla detaljer som behövdes till CD 268 kunde återanvändas. 1986 transporterades vagnen till Nora, där den under 90-talet monterades ihop till järnvägsvagn.

Tillverkare: Ashbury, 1877
Sittplatser: 20 st
Längd över buffertar: 7075 mm
Vikt: 8,2 ton
Största tillåtna hastighet: 30 km/h