NKJ B 25 – NKJ AB 25

Den sista vagnsbeställning Nora Karlskoga Järnväg gjorde hos Randers i Danmark 1876 omfattade 6 vagnar. Vagnarna var utvändigt klädda med fernissad teak, och samtliga hade rambalkar av trä. Den sista av dessa vagnar var en kombinerad första och andraklassvagn med inbyggda vestibuler. En intressant detalj är att när vagnen levererades var den märkt med nr. 15, vilket helt enkelt berodde på ett misstag från tillverkaren. Nya schabloner för ommärkning skickades några veckor senare upp till NKJ. Ursprungligen saknade vagnen egen uppvärmning, men i början av 1880-talet sattes en kokskamin (“gryta”) upp. Redan 1885 byggdes vagnen om, då träramen ersattes med dito i järn. Behovet av förstaklassvagnar visade sig snabbt vara högst begränsat varför vagnens förstaklassinredning slopades och vagnen littererades om till B 25.

År 1904 bestämde NKJ sig för att slopa samtliga slutna vestibuler, varför nya öppna plattformar med räcken och grindar byggdes. I samband med nya personvagnsleveranser till det nystartade (rekonstruerade) NBJ år 1906 fick man överskott på personvagnar. Därför byggdes B 25 om till inspektionsvagn, vilket innebar att vagnens ena kupé fick de fasta sofforna ersatta med lösa fotöljer och ett litet sammanträdesbord. Dessutom ökades vagnens axelavstånd från 3,4 m till 5,4 m och fjädringen förbättrades. År 1909 inreddes en liten klosett i mitten av vagnen.

Eftersom NBJ i slutet av 40-talet köpte rälsbussar kunde man snabbt slopa de äldsta personvagnarna, varför korgen till B 25 såldes till en privatperson för användning som sommarstuga. Underredet överlevde ytterligare 15 år som bangårdsvagn i Otterbäcken. Korgen till NBJ 25 stod fram till 1986 i Bocksboda söder om Nora, då den hämtades av föreningen. Den forna inspektionsavdelningen var då tämligen intakt, medan andra halvan av vagnen var ombyggd till kök. Idag avvaktar korgen en fullständig renovering, dessutom behövs ett nytt underrede.

NBJ B 25 i Nora 1932. Foto: Järnvägsmuseum
NBJ B 25 i Nora 1932. Foto: Järnvägsmuseum

 

Tillverkare: Vognfabrikken
Scandia-Randers A/S, 1876
Sittplatser: 20 st
Längd över buffertar: 8700 mm
Vikt: 7,2 ton
Största tillåtna hastighet: 30 km/h