NBJ B 25

NKJ B 25 – NKJ AB 25 Den sista vagnsbeställning Nora Karlskoga Järnväg gjorde hos Randers i Danmark 1876 omfattade 6 vagnar. Vagnarna var utvändigt klädda med fernissad teak, och samtliga hade rambalkar av trä. Den sista av dessa vagnar var en kombinerad första och andraklassvagn med inbyggda vestibuler. En intressant detalj är att när vagnen levererades var den märkt med nr. 15, vilket helt enkelt berodde på ett misstag från tillverkaren. Nya schabloner för ommärkning skickades några veckor senare Läs mer…