NKJ AB 13 – NKJ BD 13

I NKJs första personvagnsleverans från Randers 1873 ingick 3 kombinerade första och andraklassvagnar. Vagnarna hade öppna plattformar, och var utvändigt klädda med lackade teakskivor. Underrederna var liksom på övriga vagnar i samma leverans helt av trä.

Behovet av förstaklassvagnar var högst begränsat, medan behovet av postvagnar var stort. Efter ett verkstadsbesök i slutet av 1880-talet gjordes därför en omfattande ombyggnad, då helt nya vagnskorgar med sidodörrar byggdes. Underredena av trä slopades, och eftersom de nya järnunderredena både var längre och bredare än de ursprungliga var vagnarna som rullade ut ur verkstaden förmodligen helt och hållet nytillverkade. Skattetekniska skäl gjorde däremot att det var fördelaktigt att behålla numren, eftersom man då kunde bokföra kostnaden på underhållskontot istället för inventariekontot. Kvalificerat skattefiffel med andra ord!

Den nya vagnen, NKJ BD 13, var en ganska stor men redan vid leveransen omodern kombinerad andraklass- och postvagn med kupéer utan korridor. Varför man satsade på en så omodern konstruktion i slutet av 1880-talet, då särkupévagnar varit utkonkurerade av plattformsvagnar i närmare 20 år är svårt att förstå. Vagnen gick i trafik som littera BD fram till slutet av 20-talet, då andraklassinredningen byttes mot tredjeklassbänkar och vagnen blev NBJ CD 13. Som sådan fanns den kvar fram till 1956, då den tillsammans med bland annat NBJ BD 22 renoverades upp inför NBJs 100-årsjubileum.

Till skillnad från övriga renoverade vagnar, vilka antingen skänktes till Järnvägsmuseum eller återgick i daglig trafik såldes korgen till NBJ CD 13 för att användas som sommarstuga i Pershyttan. Som sommarstuga blev den kvar i Pershyttan ända fram till 1996, då den skäntes till föreningen. Där hämtades den med föreningens stora kranvagn och lastades upp på en godsvagn. Där har den blivit stående eftersom korgen saknar underrede.

NBJ CD 13 i Nora 1933. Foto: Örebro Statsarkiv
NBJ CD 13 i Nora 1933. Foto: Örebro Statsarkiv

 

Tillverkare: Randers, 1873
NKJ verkstad, 1880-talet
Sittplatser: 16 st
Längd över buffertar: 8440 mm
Vikt: 9 ton
Största tillåtna hastighet: 40 km/h