NBJ CD 13

NKJ AB 13 – NKJ BD 13 I NKJs första personvagnsleverans från Randers 1873 ingick 3 kombinerade första och andraklassvagnar. Vagnarna hade öppna plattformar, och var utvändigt klädda med lackade teakskivor. Underrederna var liksom på övriga vagnar i samma leverans helt av trä. Behovet av förstaklassvagnar var högst begränsat, medan behovet av postvagnar var stort. Efter ett verkstadsbesök i slutet av 1880-talet gjordes därför en omfattande ombyggnad, då helt nya vagnskorgar med sidodörrar byggdes. Underredena av trä slopades, och eftersom Läs mer…