BJ CD 268

BJ C 268 Berslagernas Järnväg, liksom många andra järnvägsbolag under 1800-talet, vände sig till England för att få tag i lok och vagnar. Trots att bygget av huvudlinjen mellan Göteborg och Falun långt ifrån var färdigt hade man redan år 1875 upptagit viss persontrafik. När delsträckan Göteborg-Kil öppnades 1877 var man i behov av fler personvagnar. Liksom 1875 års vagnar valde man att beställa från Ashbury Railway Carrige & Iron Company i Manchester. Tredjeklassvagnarna var av engelsk standardtyp med 4 Läs mer…