NBsJ S 1000 & NBsJ S 1001

NBsJ Qss 1000 – NBJ M 2000, NBsJ Qss 1001 – NBJ M 2001

Redan på 1870-talet uppstod ett behov av att kunna transportera kanoner på järnvägen. För ändamålet köpte SJ 1874-1877 tre fyraxliga boggievagnar vilka var de första med underrede helt i järn över huvud taget. Vagnarna lastade förvisso 30 ton, men var endast avsedda för kanoner på 25 ton från Finspångs Bruk. När Bofors 1873 fick järnvägsförbindelse med SJ började även de leverera kanoner på järnväg.

Allt eftersom kanonerna blev större och tyngre behövdes vagnar med större lastförmåga. De tre gamla vagnarna skrotades 1912 efter en allvarlig urspåring på grund av ett axelbrott. Som ersättare hade SJ 1904 låtit utveckla en ny vagnstyp, S3, med kraftigare underrede och axlar. Bofors klarade sig med inhyrda SJ-vagnar fram till 1915, då artillerikanonerna till pansarskeppen av Sverige-klassen skulle levereras. Därför lät man baserat på NBJs malmvagnar med 30-tons lastförmåga konstruera en kanontranportvagn som tillsammans med en brygga för de största kanonrören kunde kopplas i par. De båda vagnarna tillverkades av Kockums och inregisterades i NBJs nummerserie som privatvagnar med NBsJ littera S och nummer 1000 & 1001. Vagnarna gick de första åren i skytteltrafik mellan Karlskoga och Göteborg där de tre pansarskeppen tillverkades.

Efter leveranserna av kanoner åt marinen användes vagnarna som tungtransporter av Bofors med littera Qss. Den sista leveransen av kanondelar skedde troligen 1931, då kanonlavetter levererades till utländska pansarskeppsbyggen. År 1952 numrerade NBJ om dem till M 2000-2001 och satte in dem i trafik med transporter av stålgjöt inom Bofors anläggningar i Karlskoga. Vagnarna blev kvar i Bofors fram till 1988, då de för föreningens räkning köptes av en medlem för 100 kronor styck. I Nora har vagnarna blivit stående i avvaktan på en helrenovering, kanske man i samband med detta även kunde rekonstruera den speciella kanonbalken?

Kanonvagnarna vid leveransen 1915. Foto: Järnvägsmuseum
Kanonvagnarna vid leveransen 1915. Foto: Järnvägsmuseum
NBJ M 2000 i Gyttorp 2011. Foto: Johan Olsson
NBJ M 2000 i Gyttorp 2011. Foto: Johan Olsson

 

 

Tillverkare: Kockums Malmö, 1915
Lastförmåga: 30 ton
Längd över buffertar: 6800 mm
Vikt: 9,4 ton