VUB Arlöv Gmh 200XX

Under 20-talet led NBJ brist på täckta godsvagnar. Eftersom Försvaret dessutom krävde att samtliga järnvägsbolag skulle bistå med ett visst antal godsfinkor avsedda för hästtransporter i krigstid var man i behov av fler vagnar. Arlövs Vagnsuthyrningsbolag (ej att förväxla med det kartellbolag som ägdes av de stora vagnstillverkarna) var verkstaden i Arlövs försök att fylla orderböckerna trots att man inte hade tillräckligt med beställningar, men bolaget lades ned i samband med att ASJ köpte upp Waggonfabriken i Arlöv 1918. 1926 såldes kvarvarande vagnar bolaget ägde till olika järnvägsbolag.

NBJ Gmh 92 köptes av NBJ år 1926 för 3400 kronor, och saknade vid köpet broms. NBJ var väldigt sena med införa tryckluftsbroms, men 1939 hade man behov av fler bromsvagnar, varför nr 92 fick Knorrbroms monterad. Vagnen gick i trafik fram till 1971, då den ställdes upp i Bofors som övertalig. Vagnen stod kvar fram till 1984, då den som en av de äldsta kvarvarande NBJ-ägda vagnarna överfördes till den då nybildade stiftelsen NJOV.

Idag står vagnen i Yxhult i avvaktan på en totalrenovering, men förhoppningen är att den ska transporteras tillbaka till Nora inom en snar framtid och tas in i verkstaden.

NBJ Gmh 92 i Yxhult 2011. Foto: Johan Olsson
NBJ Gmh 92 i Yxhult 2011. Foto: Johan Olsson


Tillverkare: Ludvig Rössels
Waggonfabrik Arlöf, 1900
Lastförmåga: 10 ton
Längd över buffertar: 8300 mm
Vikt: 8,6 ton