VUB Arlöv Gmh 20026 – SNJ G1 4XX

Under 20-talet led NBJ brist på täckta godsvagnar. Eftersom Försvaret dessutom krävde att samtliga järnvägsbolag skulle bistå med ett visst antal godsfinkor avsedda för hästtransporter i krigstid var man i behov av fler vagnar. Arlövs Vagnsuthyrningsbolag (ej att förväxla med det kartellbolag som ägdes av de stora vagnstillverkarna) var verkstaden i Arlövs försök att fylla orderböckerna trots att man inte hade tillräckligt med beställningar, men bolaget lades ned i samband med att ASJ köpte upp Waggonfabriken i Arlöv 1918. 1926 såldes de kvarvarande vagnar bolaget ägt till olika järnvägsbolag.

Just dessa vagnar är väldigt svåra att kartlägga vidare öden för, eftersom det är svårt att säga vilken vagn som hamnade var då vare sig arkivet i Arlöv eller NBJs arkiv i Nora ger några definitiva svar. För NBJ Gm 98 finns det antecknat att den köptes av SNJ 1926 från Arlöv, där den i numrerades in i serien SNJ G1 420-430. Hos SNJ gick den i trafik fram till 1936, då den tillsammans med åtta syskon såldes till NBJ för 2100 kr/st. I vagnskortet från 1937 är det antecknat att litterat är Gmh, vilket skall tolkas som att vagnen var utrustad för hästtransporter. Det saknas dock både notering om detta i fältet för “Specialinredning” (vilket det finns för andra vagnar med hästinredning), dessutom är det svårt att se spår av detta invändigt i vagnen idag.

Vagnen gick tillsammans med övriga gamla finkor i trafik fram till 1971, då den såldes till ett mindre företag i Grängen. Den kom senare i föreningens ägo, förmodligen i samband med nedläggningen av linjen till Bredsjö. Som enda kvarvarande SNJ-finka visade redan tidigt Nynäshamns Järnvägsmuseum intresse för vagnen. Idag är den deponerad dit för att på sikt bli återställd till SNJ-vagn.

Tillverkare: Ludvig Rössels
Waggonfabrik Arlöf, 1900-1901
Lastförmåga: 10 ton
Längd över buffertar: 8300 mm
Vikt: 7,3 ton