NBJ Gm 98 avställd i Nora 2011. Foto: Johan Olsson

NBJ Gm 98

VUB Arlöv Gmh 20026 – SNJ G1 4XX Under 20-talet led NBJ brist på täckta godsvagnar. Eftersom Försvaret dessutom krävde att samtliga järnvägsbolag skulle bistå med ett visst antal godsfinkor avsedda för hästtransporter i krigstid var man i behov av fler vagnar. Arlövs Vagnsuthyrningsbolag (ej att förväxla med det kartellbolag som ägdes av de stora …