NKJ 1 “Karlskoga”

SSJ 4 – SSA Linköping När NKJ byggdes 1871-1874 insåg man ganska snart att man var i behov av ånglok för att snabba upp bygget. Från den engelska tillverkaren “Fox Walker & Sons” beställde man därför ett nybyggt ånglok och dessutom blev man erbjuden att köpa två redan färdiga lok. Således blev tre lok levererade till Sverige under våren 1873, där det nybyggda numrerades 1 och fick namnet “Karlskoga” (det råder i och för sig viss osäkerhet om loket hette Läs mer…