SWB F3a 40

SWB G 40 – SWB F1 40 – SJ L23 1714

 

När SWB år 1896 köpte sina första såkallade Mogullok från NOHAB, det vill säga tenderlok med axelföljden 1C, valde man att tvärt emot maskininspektörens inrådan att utföra loken med tvåhjulig Kraussboggie. Detta innebar att vridpunkten för boggien hamnade bakom första drivaxeln, och med Kraussboggiens dåliga styrningsförmåga spårade gärna lokens löpaxel ur både i växlar och på linjen.

När man 3 år senare beställde 4 nya lok av samma modell hade man förutom att gå över till mer normal Bisselboggie även passat på att göra några mindre förändringar av panna och sotskåp. SWB G 40 levererades år 1899 från Motala Verkstad med tillverkningsnummer 200, och var vid leveransen grönmålat med linjering i svart och gult.

Ganska snart visade det sig att Mogulerna, som egentligen var beställda som godstågslok, var utmärkta persontågslok. Däremot klarade loken, vars sth var 75 km/h, inte av de största och snabbaste snälltågen, vilket ledde till att loken mest användes i lokaltågen Stockholm-Västerås och Västerås-Köping. Vid förstatligandet 1944 fick loken littera L23, och SWB 40 blev därmed SJ L23 1714.

Efter förstatligandet hamnade de tre kvarvarande loken av typen i bland annat Skåne, men 1953 avställdes de i beredskapsreserven och konserverades. Vårt lok, SWB 40, blev från början uppställt i Sala lokstall. Där stod loket kvar fram till en provkörning 1962 på sträckan Krylbo-Byvalla. 1966 beslutades att samtliga kvarvarande lok av L23-typen skulle skrotas, men 1714 sparades av Järnvägsmuseum för Västerås stads räkning, sedan ett par ungdomar anmält intresse att snygga upp loket för uppställning. En sådan uppsnyggning gjordes, och loket återfick bland annat sin ursprungliga gröna färg.

Efter att tidvis ha blivit vandaliserat i Västerås flyttades loket i början av 80-talet till Tillberga, men inte heller här fick loket vara ifred, bland annat bosatte sig en luffare i lokets tender. För att få en varaktig lösning på problemet deponerades loket till NBVJ 1990, och föreningen köpte under 2011 loss loket från Järnvägsmuseum för det facila priset av 1000 kr.

Loket är för närvarande undanställt i lokstallet i Nora efter en inledande undersökning av lokets skick. Tidigare provtryckningar av pannan har utfallit väl, men vissa läckage i överhettarelemet, regulator m.m. har konstaterats. I övrigt är det en hel del plåtjobb och komplettering av smörj- och bromssystemet som måste göras innan loket kan rulla för egen maskin igen.

SWB F3a 40 som SJ L23 1714 avställt i Västerås 1969. Foto: Ingwar Åfeldt

Tillverkare: Motala Verkstad 1899
Cylindrar: 432×610 mm
Drivhjulsdiameter: 1550 mm
Dragkraft: 5260 kg
Längd över buffertar: 14600 mm
Vikt i tjänst: 66 ton
Största tillåtna hastighet: 75 km/h