KNJ 2 “Bjurfors”

Trots att Krylbo-Norbergs Järnväg är en av landets först öppnade järnvägar skulle det dröja till 1890 innan man beställde några egna lok. Vårt lok, ”Bjurfors” levererades med systerloket KNJ 1 ”Casimir Petre” år 1891 för blandad tjänst, bland annat drog de malmtågen på banan. Mellan år 1914 och 1918 arrenderades hela KNJ tillsammans med SGGJ av SWB, och loket fick då littera X2 nr 112 i SWBs nummerserie. Loket gjorde god tjänst utan några större reparationer fram till 1917, då ”Bjurfors” fick ny ångpanna ilagd vid SWBs verkstad i Tillberga.

Loket blev under SWB-tiden sin hemmabana trogen, och även efter arrendet lämnade loket endast KNJ för verkstadsbesök i Tillberga. Sista revision är för övrigt utförd 1948, vilket framgår av revisionsmärkningen på loket.

På 1950-talet blev den ekonomiska situationen allt värre vid KNJ och loken började bli slitna. För att klara sig de sista åren köptes två begagnade lok från NBJ och ”Casimir Petre” fick innan skrotningen släppa till reservdelar för att det i något bättre skick varande ”Bjurfors” skulle kunna fortsätta rulla. Gamla tvåan fick även den något tveksamma äran att dra sista tåget på KNJ den 31 oktober 1958.

Kort efter nedläggningen fördes loket över till ägaren Avesta Järnverks växling inne på bruket i Avesta. Loket gick fram till en tubläcka 1963 och ersattes då av ett diesellok. Loket skrotades däremot inte, utan glömdes bort i lokstallet och stod där fram till 1986, då föreningen fick loket på deposition. Ett försök att byta tuber gjordes 1988, men fick avbrytas när det visade sig att lokets fyrbox hade för stora tubhål. En ny tubplåt finns inköpt, men eftersom en avancerad kopparsvetsning måste göras avstannade renoveringen av loket när Sb 1306 togs in i verkstaden år 1990.

Tillverkare: Nydquist och Holm 1891
Cylindrar: 430/610 mm
Drivhjulsdiameter: 1270 mm
Dragkraft: 5330 kg
Längd över buffertar: 9500 mm
Vikt i tjänst: 42,9 ton
Största tillåtna hastighet: 50 km/h