KNJ 2 “Bjurfors”

Trots att Krylbo-Norbergs Järnväg är en av landets först öppnade järnvägar skulle det dröja till 1890 innan man beställde några egna lok. Vårt lok, ”Bjurfors” levererades med systerloket KNJ 1 ”Casimir Petre” år 1891 för blandad tjänst, bland annat drog de malmtågen på banan. Mellan år 1914 och 1918 arrenderades hela KNJ tillsammans med SGGJ av SWB, och loket fick då littera X2 nr 112 i SWBs nummerserie. Loket gjorde god tjänst utan några större reparationer fram till 1917, då Läs mer…