SWB Y3 16

SWB Y 16 – SJ S10 1726

1906 började SWB på allvar att intressera sig för lokaltågen på sträckorna Stockholm-Sundbyberg, Stockholm-Kungsängen och Spånga-Hässelby. Ett konstruktionsförslag togs fram, ett våtånglok med axelföljd 1C1 och största tillåtna hasighet 70 km/h. Loken, som fick littera Y, levererades från Vagn och Maskinfabriken i Falun och vårt lok tillhörde första serien år 1907. Loktypen blev mycket lyckad, och inte mindre än 14 lok byggdes 1907-1918.

Loken blev snabbt uppskattade för sin lugna gång i spåret, den inbyggda hytten och sitt lättåtkomliga, utvändiga maskineri. Däremot visade sig kolförrådet på 2 ton vara för litet, och i samband med nyleveranser av fler lok av typen fick de först levererade utökade kolförråd till 2,6 ton. Efter detta kunde loken användas i persontågen Stockholm-Enköping, Enköping-Västerås och Västerås-Tillberga.

1924 utrustades kvarvarande våtånglok med överhettare, och fick littera Y3 precis som senare levererade lok av typen. Loken gick relativt oförändrade, förutom kolförrådet som ökades i omgångar, i drift fram till andra världkriget då några lok, bland annat nr 16, blev ombyggt för enmansbetjäning för tjänst på sträckan Enköping-Heby-Runhällen.

I samband med förstatligandet 1945 var samtliga lok återställda till tvåmansbetjäning, nu med ett kolförråd på 3,5 ton. Loken blev använda över hela landet och avställdes i början av 1960-talet i beredskapsreserven. När SJ beslutade att skrota alla före detta privatbanelok i början av 70-talet övertog Sundbybergs stad det kvarvarande äldsta loket, nr 16, för uppställning bredvid järnvägen. Där stod loket och förföll i omgångar till 2001, då loket via Järnvägsmusum i Gävle kom till NBVJ. I föreningens regi har loket satts i drift, och till marknadstrafiken 2007, lagom till lokets 100-årsdag kunde SWB Y3 16 rulla för egen maskin igen.

Annat intressant:  Vad händer i vagnverkstan?

Loket är sedan maj 2013 avställt. Den gamla tubsaten är utsliten och har bytts ut mot en ny. I samband med kalltryckning av pannan upptäcktes ett fel som troligen har varit ända sedan loket byggdes om för överhettning. Där det läcker i en rörskarv i transportröret till ånglådan. Läckan är (förhoppningsvis) nu åtgärdat och kalltryckning kommer ske under vintern. Efter godkänd kalltryckning ska loket monteras ihop igen. Vi räknar med att ha SWB 16 under ånga igen under 2019.

Tillverkare: Vagn & Maskin Falun 1907
Cylindrar: 450/580 mm
Drivhjulsdiameter: 1550 mm
Dragkraft: 5420 kg
Längd över buffertar: 10996 mm
Vikt i tjänst: 54 ton
Största tillåtna hastighet: 75 km/h