SWB Y3 16

SWB Y 16 – SJ S10 1726

1906 började SWB på allvar att intressera sig för lokaltågen på sträckorna Stockholm-Sundbyberg, Stockholm-Kungsängen och Spånga-Hässelby. Ett konstruktionsförslag togs fram, ett våtånglok med axelföljd 1C1 och största tillåtna hasighet 70 km/h. Loken, som fick littera Y, levererades från Vagn och Maskinfabriken i Falun och vårt lok tillhörde första serien år 1907. Loktypen blev mycket lyckad, och inte mindre än 14 lok byggdes 1907-1918.

Loken blev snabbt uppskattade för sin lugna gång i spåret, den inbyggda hytten och sitt lättåtkomliga, utvändiga maskineri. Däremot visade sig kolförrådet på 2 ton vara för litet, och i samband med nyleveranser av fler lok av typen fick de först levererade utökade kolförråd till 2,6 ton. Efter detta kunde loken användas i persontågen Stockholm-Enköping, Enköping-Västerås och Västerås-Tillberga.

1924 utrustades kvarvarande våtånglok med överhettare, och fick littera Y3 precis som senare levererade lok av typen. Loken gick relativt oförändrade, förutom kolförrådet som ökades i omgångar, i drift fram till andra världkriget då några lok, bland annat nr 16, blev ombyggt för enmansbetjäning för tjänst på sträckan Enköping-Heby-Runhällen.

I samband med förstatligandet 1945 var samtliga lok återställda till tvåmansbetjäning, nu med ett kolförråd på 3,5 ton. Loken blev använda över hela landet och avställdes i början av 1960-talet i beredskapsreserven. När SJ beslutade att skrota alla före detta privatbanelok i början av 70-talet övertog Sundbybergs stad det kvarvarande äldsta loket, nr 16, för uppställning bredvid järnvägen. Där stod loket och förföll i omgångar till 2001, då loket via Järnvägsmusum i Gävle kom till NBVJ. I föreningens regi har loket satts i drift, och till marknadstrafiken 2007, lagom till lokets 100-årsdag kunde SWB Y3 16 rulla för egen maskin igen.

Annat intressant:  Vad händer i vagnverkstan?

Loket var avställt mellan maj 2013 och sommaren 2020. Den gamla tubsaten var utsliten och byttes ut mot en ny. I samband med kalltryckning av pannan upptäcktes ett fel som troligen har varit ända sedan loket byggdes om för överhettning. Där det läcker i en rörskarv i transportröret till ånglådan. Under hösten/vintern 2019-20 tillverkade ett nytt transportrör inklusive flänsar. Locket kalltrycktes den 4/6 2020 och togs i drift “markenhelgen”, säsongsavslutnignen, 2020.

Under vintern 2020-21 är det tänkt att loket ska få belysning ordnad och bromsen reviderad. Vintern därpå 2021-22 är det tänkt att fjäderpaketet ska revideras och att loket ska få ny färg.

Tillverkare: Vagn & Maskin Falun 1907
Cylindrar: 450/580 mm
Drivhjulsdiameter: 1550 mm
Dragkraft: 5420 kg
Längd över buffertar: 10996 mm
Vikt i tjänst: 54 ton
Största tillåtna hastighet: 75 km/h