TGOJ Y3a 125

TGOJ Y3a 125 levererades tillsammans med ett systerlok den 12/11 1908 som Frövi-Ludvika Järnvägs lok nr. 25. Loken, som vid leveransen var banans kraftigaste, var dimentionerade för att dra malmtågen Grängesberg – Vanneboda. Senare levererade, större, lok degraderade loken på 30-talet till växellok, främst i Grängesberg. Vid sammanslagningen av OFWJ och FLJ 1931, då TGOJ bildades, döptes loken om till TGOJ Y3a 125 respektive 126.

Loken blev sin hemmabana trogen fram till slutet av 1940-talet, då 126 flyttades och fick Eskilstuna som hemstation för växlingstjänst i bland annat Köping, medan 125 blev kvar i växlingstjänsten i Storå, Stråssa och Guldsmedshyttan. Efter att diesellok litt V1 och V ersatte ångloken i slutet av 50-talet ställdes loken av. 125:ans sista månad i tjänst var april 1958, och loket avställdes 11/5 1959 i Kopparberg. Ett år senare konserverades loket och ställdes upp i lokstallet i Kopparberg, där föreningen senare hämtade det. Systerloket 126 skrotades i Eskilstuna 1966.

Redan vid leveransen var loket utrustat med New York tryckluftbromssystem, vilken fortfarande sitter kvar. Första stora revisionen gjordes 1917, då innerfyrboxen byttes. I mitten av 1930-talet gjordes de första större ombyggnaderna av loket, då fjäderupphängningen ändrades, apparatur för vacuum-broms monterades och AGA-belysning uppsattes. Även lokets hytt modifierades med helt ny bakskärm, helt nytt tak av plåt och ny störe taklucka.

Loket var under andra världskriget vedeldat, men i samband med nedmontering av vedförrådet passade man på att göra nästa större ombyggnad, då elbelysning uppsattes, växlarfotsteg monterades, vindskydd för lokpersonalen m.m. gjordes. Sista storrevisionen gjordes precis som de tidigare på verkstaden i Kopparberg under våren 1954 då fyrboxen byttes. Loket hann under sin aktiva tid rulla inte mindre än 1028045 km, eller mer än 25 varv runt jorden.

TGOJ 125 köptes av föreningen Skånska Järnvägar 1976, men överläts åt NBVJ samma år. Efter att loket hämtats med inlånat NBJ-lok 1983 togs loket in i verkstaden för tubbyte 1984. I samband med tubbytet upptäcktes att loket var slitet i maskineriet, och en fullständig maskinrevision blev klar 1989. Efter renoveringen gjorde loket trogen tjänst i föreningens trafik. 2007 ställdes loket av efter ett par års sporadisk tjänstgörning pga. läckande tuber. Försök har gjorts (under 2013-2014) att byta några tuber men det har visat sig att det inte räcker utan det behövs ett komplett tubbyte. Förhoppningsvis kommer detta arbete påbörjas under vintern 2018/19.

Leveransfoto på FLJ 25 år 1908

Tillverkare: Nydkvist och Holm 1908
Cylindrar: 460/600 mm
Drivhjulsdiameter: 1280 mm
Dragkraft: 6450 kg
Längd över buffertar: 9600 mm
Vikt i tjänst: 48,2 ton
Största tillåtna hastighet: 60 km/h