KNJ 2 “Bjurfors”

Trots att Krylbo-Norbergs Järnväg är en av landets först öppnade järnvägar skulle det dröja till 1890 innan man beställde några egna lok. Vårt lok, ”Bjurfors” levererades med systerloket KNJ 1 ”Casimir Petre” år 1891 för blandad tjänst, bland annat drog de malmtågen på banan. Mellan år 1914 och 1918 arrenderades hela KNJ tillsammans med SGGJ av SWB, och loket fick då littera X2 nr 112 i SWBs nummerserie. Loket gjorde god tjänst utan några större reparationer fram till 1917, då Läs mer…

NKJ 1 “Karlskoga”

SSJ 4 – SSA Linköping När NKJ byggdes 1871-1874 insåg man ganska snart att man var i behov av ånglok för att snabba upp bygget. Från den engelska tillverkaren “Fox Walker & Sons” beställde man därför ett nybyggt ånglok och dessutom blev man erbjuden att köpa två redan färdiga lok. Således blev tre lok levererade till Sverige under våren 1873, där det nybyggda numrerades 1 och fick namnet “Karlskoga” (det råder i och för sig viss osäkerhet om loket hette Läs mer…

NBJ 16

När NBJ i slutet av 1920-talet skulle uppgradera sin lokpark för att klara de allt tyngre tågen efter kriget intresserade man sig särskilt för den av TGOJ utvecklade M3-typen. Man kontaktade därför TGOJ för att få köpa loss ritningarna, men fick reda på att man höll på att utveckla en tankloksvariant av loket, vilket NBJ blev mycket intresserade av. Slutresultatet blev ett lok som blev väldigt likt TGOJs M3a-typ, men fick en främre löpaxel för att bättre vara lämpat för Läs mer…