SWB A2 99

SJ B 1695

SWBs allt fler och tyngre tåg efter första världskriget gjorde att man ansåg sig behöva fler lok för att avlasta H3 och M3-loken. Som lösning inköptes från SJ totalt 8 lok av typerna B4 och B. I samband med andra världskriget ansåg man sig ha nytta för ytterligare 3 lok, men SJ kunde inte sälja några lok. Därför bestämde man sig för att tillverka 3 lok av SJs B-lokstyp, men med vissa smärre förändringar.

SWB A2 99-101 levererades 1943 och överrensstämde dragkraftsmässigt med SJs B-lok. Däremot hade loken treaxlig tender redan vid leveransen för att gå att vända på SWBs vändskivor. Dessutom hade SWB passat på att modernisera konstruktionen av maskineriet något, genom att införa rullager på boggie och tenderaxlarna och nålsmorda ringlager på koppelstänger och vevstakar. Man hade även löst problemet eldarna hade på SJs lok, där golvet hade olika höjder. SWBs lok fick med sitt lägre golv ett något annorlunda utseende på hytten, vilket knappast kan sägas vara till fördel för lokens i övrigt vackra utseende.

Kort efter leveransen av loken förstatligades SWB, och loken blev inregistrerade som SJ B 1695-1697. Som B-lok kom dom att tjänstgöra över hela landet, bland annat i Dalarna, innan dom i slutet av 1960-talet ställdes av som beredskapslok. Där kom A2 99 att stå kvar fram till 1991 då loket via Järnvägsmuseum hamnade hos NBVJ. Loket hade inga större fel trots 30 års uppställning, men ett par stagbultar läckte kraftigt och behövde bytas. Loket gick i sporadisk trafik fram till 2003, då återigen ett par stagbultar började läcka. Lagom till att dessa bytts behagade ett par småtuber börja läcka, och loket ställdes av. För att råda bot på platsbristen under tak i Nora deponerades loket till Stambannans Wänner i Katrineholm 2007, där loket stod avställt. 2012 deponerades och flyttades loket vidare till FSVJ i Oxelösund.
 

Tillverkare: NOHAB 1943
Cylindrar: 590/620 mm
Drivhjulsdiameter: 1750 mm
Dragkraft: 9620 kg
Längd över buffertar: 17900 mm
Vikt i tjänst: 110,7 ton
Största tillåtna hastighet: 90 km/h