SJ B-1267

SWB A 97

När beredskapsparken av ånglok kom att avskaffas i början av 1990-talet så kom SJ B 1267 stå kvar i Sandträsk lokskjul tillsammans med ytterligare 2 st B lok (1037, 1108) fram till år 2008. Loket var en av de sista B-loken som togs ut ur sitt beredskapskjul vid Sandträsk/Lappland sommaren 2008. SJ B 1267 köptes av Stockholms kultursällskap för ånga och järnväg (SKÅJ) år 1995.

Loket drogs sedemera till Orsa lokstall för uppställning. Efter några år transporterades loket till Sala lokstall för ny uppställning. Kring åren 2012-2013 försökte SKÅJ sälja ångloket alternativt skrota loket om ingen köpare fanns.

SKÅJ ansåg att man inte hade möjlighet bevara loket. Tyvärr dök ingen köpare upp utan loket riskerade skrot döden. I elfte timmen hittade loket en köpare. Sommaren år 2014 transporterades SJ B 1267 till Herrljunga lokstall.

Loket SJ B 1267 kom att överföras och togs över av den nybildade föreningen Västergötlands Ånglokssällskap år 2015. Med start den 3 januari 2016 påbörjades renoveringen av ångloket. Efter knappt ett halvår, 28 maj 2016 stod SJ B 1267 för första gången sedan år 1957 under ånga igen. Trots att 1267 stått stilla beredskapsställd i nästan 60 år kom det att visa sig att ångloket var i ett gott skick.

Sommaren 2016 hyrdes loket in av NBVJ då föreningen stod utan fungerande driftlok. 2017 köptes loket loss från VÅS och ägs numera av NBVJ där hon har gjort en god tjänst under åren.

Under åren hos NBVJ har lokets elsystem reviderats och valvet blivit ommurat. För övrigt har hon inte krävt mer normala underhållsåtgärder. Loket är i ett gott skick och kördes samtliga trafikdagar under 2020.

Annat intressant:  Julmarknadsjobb på B-1267
Tillverkare: Motala Verkstad 1915
Cylindrar: 590/620 mm
Drivhjulsdiameter: 1750 mm
Dragkraft: 9700 kg
Längd över buffertar: 17605 mm
Vikt i tjänst: 103 ton
Största tillåtna hastighet: 90 km/h