SJ Sb 1306

SJ S2 1306

För att SJ på 1910-talet bättre skulle kunna utnyttja reservdelar och dessutom få ett större, snabbgående tanklok för trafik på banor utanför stambanenätet lät man 1917 sätta samman en loktyp bestående av: Ångpannan från E-lok, drivhjul från B-lok, löpboggie från A-lok och löpaxel från A-lok. Resultatet blev ett stort tanklok med en vikt i tjänst på hela 80 ton.

Loktypen blev mycket lyckad, och de 5 loken blev visade sig inte bara fungera bra i persontågen, utan även i tunga godståg och snabba blandade tåg. Med sin inbyggda hytt passade dessutom loken bra i Norrlands bistra vinterkyla. Föreningens lok, 1306, hamnade först i Malmö, men flyttades redan efter tre år till Falköping för att tjänstgöra tillsammans med två torvpulvereldade systerlok. Efter stationering i både Stockholm, Göteborg och Kristinehamn hamnade loket 1957 i Kristianstad för att dra persontåg på Blekinge Kustbanor. 1962 ställdes loket av, konserverades och överfördes till beredskapsreserven som så många andra lok. När SJK 1971 bestämde sig för att köpa ett lok för sina utfärdståg hade man som krav att loket skulle ha stora förråd, hög sth och vara lättskött med utvändigt maskineri.

Valet föll på S2-typen som loket nu hette, och valet stod mellan 1306 och 1309. 1306 i Hästveda lokstall ansågs vara i bäst skick, och loket köptes in av föreningen 1972. Efter lite kosmetiska jobb på loket kunde SJ Sb 1306 återigen dra tåg på SJs linjer i SJKs utfärdståg. Från början hade man även egna vagnar, men dessa såldes till olika museiföreningar i slutet av 1970-talet och SJK lånade istället vagnar av SJ när man skulle genomföra utfärder.

Annat intressant:  Ny asklåda på Sb1306

Bristen på tak över huvudet gjorde situationen ohållbar, och tillfälliga lösningar som lokstallet i Månsbo vintern 1980/81 blev mindre lämpliga för det stora och tunga loket och Sbn deponerades till mfGDJ i Falun. Loket stod mestadels avställt och efter ett misslyckat försök att sätta loket i drift i slutet av 80-talet då ett antal småtuber sprang läck flyttade SJK år 1989 depositionen av loket till NBVJ. I Nora satte arbetena med loket igång direkt, och efter knappt två år kunde loket eldas på utanför verkstaden efter bland annat byte av hela tubsatsen.

Sedan dess har loket används i föreningens trafik på både egen bana och SJs linjer. Tack vare lokets stora förråd går det utan problem att köra Nora-Örebro-Nora utan att behöva tanka vatten under resan. Den höga största tillåtna hastigheten även i backgång gör att loket inte heller behöver vändas. Loket köptes 2003 loss av NBVJ från SJK.

Hösten 2019 såldes loket till JVM i Gävle och kommer transporteras dig under våren 2020.

Tillverkare: Motala Verkstad 1917
Cylindrar: 540×620 mm
Drivhjulsdiameter: 1750 mm
Dragkraft: 8050 kg
Längd över buffertar: 13900 mm
Vikt i tjänst: 80 ton
Största tillåtna hastighet: 90 km/h