Ny asklåda på Sb1306

Asklådan på Sb 1306 ska få en rejäl översyn under vintern. En dålig asklåda är ett bra recept på gräsbränder och därför något vi inte vill ha. Planen är helt enkelt att byta densamme mot en nytillverkad men först måste vi få bort det gamla och kontrollera måtten.                     Arbetet börjar med att vi plockar ur alla rosterstavar ur eldstaden och städar ur densamme på aska och sot. Det är ett Läs mer…

SJ Sb 1306

SJ S2 1306 För att SJ på 1910-talet bättre skulle kunna utnyttja reservdelar och dessutom få ett större, snabbgående tanklok för trafik på banor utanför stambanenätet lät man 1917 sätta samman en loktyp bestående av: Ångpannan från E-lok, drivhjul från B-lok, löpboggie från A-lok och löpaxel från A-lok. Resultatet blev ett stort tanklok med en vikt i tjänst på hela 80 ton. Loktypen blev mycket lyckad, och de 5 loken blev visade sig inte bara fungera bra i persontågen, utan Läs mer…