Ny asklåda på Sb1306

Asklådan på Sb 1306 ska få en rejäl översyn under vintern. En dålig asklåda är ett bra recept på gräsbränder och därför något vi inte vill ha. Planen är helt enkelt att byta densamme mot en nytillverkad men först måste vi få bort det gamla och kontrollera måtten.

Mats Ålar in i eldstaden. Foto: Magnus Lundgren
Mats Ålar in i eldstaden. Foto: Magnus Lundgren
Sb 1306, Skopans gångjärn i Asklådan
Sb 1306, Skopans gångjärn i Asklådan
Sb 1306, asklådan nerifrån.
Sb 1306, asklådan nerifrån.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetet börjar med att vi plockar ur alla rosterstavar ur eldstaden och städar ur densamme på aska och sot. Det är ett jobb man gör innefrån eldstaden så på med den mindre fina kostymen och kryp in.