SJ Grh 31824

SJ beställde 1924 sina första “moderna” godsfinkor. De 400 st vagnarna hade en 11 meter lång korg med högvälvt tak men endast 6,4 meters axelavstånd. Invändigt var vagnarna utrustade för hästtransport med surrningsöglor m.m.

Ett antal vagnar byggdes om med ökat axelavstånd till 8,1 meter och littera Gi under mitten av 40-talet för att medge högre hastigheter. Under 1960-talet togs hästinredningarna bort och de kvarvarande Grh-vagnarna blev omlittererade till Gru.

Vagn 31824 blev i början av 80-talet omhändertagen av NBVJ och 1987 byggdes vagnen om till brand-, vatten- och katastroffinka med en 10 kubikmeter stor vattentank och motorpump för att kunna användas vid brandbekämpning längs linjen. På senare år har vagnen även utrustats för ogräsbekämpning.

Tillverkare: ASJ Falun, 1933
Lastförmåga: 19 ton
Längd över buffertar: 12300 mm
Vikt: 12,6 ton