SJ Sb 1306

SJ S2 1306 För att SJ på 1910-talet bättre skulle kunna utnyttja reservdelar och dessutom få ett större, snabbgående tanklok för trafik på banor utanför stambanenätet lät man 1917 sätta samman en loktyp bestående av: Ångpannan från E-lok, drivhjul från B-lok, löpboggie från A-lok och löpaxel från A-lok. Resultatet blev ett stort tanklok med en vikt i tjänst på hela 80 ton. Loktypen blev mycket lyckad, och de 5 loken blev visade sig inte bara fungera bra i persontågen, utan Läs mer…