SJ G 50234 & SJ Ge 550270

SJ Gs 012 0 001-9 & SJ Gs-u 012 0 006-8

Speditionsbolaget ASG köpte redan under 40-talet in två godsvagnar av SJs littera G. De skiljde sig från SJs vagnar av samma typ genom att de små fönstren som normalt finns under ventilerna var borttagna. Dessutom saknade de handbroms. I början av 60-talet kompletterades vagnarna med 8 st godsvagnar littera Ge för de egna transporterna mellan terminalerna. De två första vagnarna var från början vagnarna bruna med vita loggor på vardera sidan om dörren, men i samband med leveranserna av övriga vagnar målades de gula och märktes med blåa loggor på dörrarna.

SJ G 50234 i Nora 2011. Foto: Johan Olsson
SJ G 50234 i Nora 2011. Foto: Johan Olsson
SJ Ge 550270 i Nora 2011. Foto: Johan Olsson
SJ Ge 550270 i Nora 2011. Foto: Johan Olsson
SJ Ge 550273. Foto: Järnvägsmuseum
SJ Ge 550273. Foto: Järnvägsmuseum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ytterligare en ommålning skedde under 70-talet, då alla vagnarna istället målades blå och försågs med gul text. Som varmförråd blev ett par vagnar kvar utanför ASGs terminal i Örebro, två av dessa vagnar tog föreningen om hand om i slutet av 90-talet för användning som förråd. Idag börjar vagnarna bli ganska slitna men tanken är att de som de uddavagnar de är ska bevaras och målas om, varför inte en i gult och en i blått?

 

 

Tillverkare: Christian Ohlsson
Falkenberg, 1946 & 1962
Lastförmåga: 28 ton
Längd över buffertar: 12300 & 10600 mm
Vikt: 12,5 & 12 ton