SJ G 50234 & SJ Ge 550270

SJ Gs 012 0 001-9 & SJ Gs-u 012 0 006-8 Speditionsbolaget ASG köpte redan under 40-talet in två godsvagnar av SJs littera G. De skiljde sig från SJs vagnar av samma typ genom att de små fönstren som normalt finns under ventilerna var borttagna. Dessutom saknade de handbroms. I början av 60-talet kompletterades vagnarna med 8 st godsvagnar littera Ge för de egna transporterna mellan terminalerna. De två första vagnarna var från början vagnarna bruna med vita loggor på Läs mer…