SJ G 50234 i Värtan 1955. Foto: Bengt Dahlberg

SJ G 50234 & SJ Ge 550270

SJ Gs 012 0 001-9 & SJ Gs-u 012 0 006-8 Speditionsbolaget ASG köpte redan under 40-talet in två godsvagnar av SJs littera G. De skiljde sig från SJs vagnar av samma typ genom att de små fönstren som normalt finns under ventilerna var borttagna. Dessutom saknade de handbroms. I början av 60-talet kompletterades vagnarna …